Gebruik als uitgangspunt

Er zijn twee vormen van openbaarmaking van tv-programma’s: de vertoning aan groepen in een gemeenschappelijke ruimte, en de openbaarmaking door middel van de doorgifte van tv-beelden via een gesloten kabelnetwerk.

 

De Nederlandse Auteurswet kent geen bepalingen of voorschriften ten aanzien van het tot stand komen van vergoedingen. Het auteursrecht is een verbodsrecht. De auteursrechthebbende kan in feite zelf bepalen welke vergoeding hij wil ontvangen in ruil voor toestemming om zijn werk te gebruiken. De rechthebbende kan overigens ook zijn toestemming onthouden. Het is echter de doelstelling van onze achterban om het gebruik van tv toegankelijk te maken door het hanteren van redelijke, in overleg met de markt tot stand gekomen vergoedingen.

 

Het uitgangspunt voor de door Videma gevraagde vergoeding is het feitelijke gebruik. Bijvoorbeeld het aantal uren van vertoning en het gemiddelde aantal kijkers. Forfaitaire bedragen worden derhalve niet gehanteerd, tenzij vertoners of hun brancheorganisaties daarom expliciet vragen. Inventarisatie van het feitelijke gebruik kan immers leiden tot een administratieve belasting.

Met verschillende brancheorganisaties zijn speciale maatwerkregelingen tot stand gekomen, die voor de leden herkenbaar en eenvoudig hanteerbaar zijn.
Bij een maatwerkafspraak is er korting mogelijk op de reguliere vergoedingen in het geval de brancheorganisatie diensten verricht die Videma een besparing opleveren.
Videma hanteert daarbij de modulaire vergoedingsregeling zoals die is overeenge-komen tussen MKB Nederland, VNO-NCW en onze belangenorganisatie VOI©E.

 

 

De algemene tarieven voor het gebruik van tv-beelden vindt u hier.

Een overzicht van de maatwerkregelingen vindt u hier.

De voorwaarden waaronder Videma licentie verleent, vindt u hier.

 

LET OP: Onder voorbehoud van goedkeuring door het CvTA zullen de licentievoorwaarden van Videma per 1 januari 2017 wijzigen. U vindt de gewijzigde voorwaarden hier.