FilmService voor videovertoningen

Ook voor het vertonen van videofilms is toestemming vereist. Dit geldt voor vertoning van video d.m.v. Dvd, Blu-ray, Download of Stream. De videofilm mag zonder verdere verplichtingen thuis, in de familiekring, worden bekeken. Wilt u buiten deze kring een videofilm vertonen, dan moet u daarvoor eerst toestemming van de rechthebbende verkrijgen. FilmService regelt deze toestemming voor u.

Via FilmService krijgt u toegang tot een groot aanbod van film en documentaire titels. Met de licentie van FilmService krijgt u snel en eenvoudig de benodigde toestemming middels een licentie voor het vertonen van videofilms.

De website van FilmService vindt u hier.

Het kan zijn dat uw Videma licentie (ook) toestemming geeft voor het vertonen van videofilms. Of dit het geval is kunt u hier bekijken.Het is Videma toegestaan om de catalogus van FilmService mee te licenseren. Deze afspraak tussen Videma en FilmService is bedoeld om het verkrijgen van toestemming administratief en contractueel te vergemakkelijken.

Let op: een licentie met de mogelijkheid de videovertoning publiekelijk aan te kondigen (de zogenaamde Pluslicentie) dient u altijd rechtstreeks bij FilmService aan te vragen.

De standaardtarieven van FilmService zijn onder te verdelen in primaire vertonen en secundaire vertonen.

Via FilmService kunt u naast de benodigde vertoningsrechten ook  de Dvd of Blu-ray huren. FilmService helpt u tevens graag bij het samenstellen van uw filmprogramma.