Wetgeving en referenties

De activiteiten van Videma zijn gebaseerd op de Nederlandse Auteurswet, in het bijzonder de artikelen 1 en 12.

 

Videma heeft zelf in 2006 een rechtszaak moeten voeren tegen een café, in het kader van een ongeoorloofde openbaarmaking. Het vonnis leest u hier.

 

Met betrekking tot de doorgifte van het tv-signaal via een intern netwerk, zoals in hotels, kwam het Europese Hof in 2006 tot een uitspraak die bevestigde dat voor de verspreiding van tv-signalen naar de kamers toestemming is vereist van de auteursrechthebbenden.

In januari 2011 heeft Videma een rechtszaak moeten voeren tegen 2 hotels, in het kader van een ongeoorloofde doorgifte van tv-beelden naar de kamers. De uitspraak vindt u hier.

In november 2012 was er een kort geding tegen een B&B, het vonnis treft u hier.

 

Referenties:

VOICE: branchevereniging van collectieve beheersorganisaties

Buma/Stemra: collectieve beheersorganisatie met betrekking tot auteursrechten op muziekwerken

Sena: collectieve beheersorganisatie met betrekking tot naburige rechten op muziekwerken

Stichting Brein: bestrijder van intellectueel eigendomsfraude namens auteurs, uitvoerende kunstenaars, uitgevers, producenten en distributeurs van muziek, film, video en interactieve software

College van Toezicht: houdt namens de overheid toezicht op organisaties die zich bezig houden met collectief beheer van auteurs- en/of naburige rechten

 

Algemene informatie:

Website Auteursrecht.nl

Portal Auteursrecht en Onderwijs

Rijksoverheid