Coronacompensatie 2021 en 2022

In het voorjaar van 2021 hebben de VOI©E-leden Buma, Sena en Videma besloten om de compensatieregeling in verband met Covid-19, waarover in 2020 met de Commissie Auteursrecht van VNO-NCW en MKB-Nederland afspraken zijn gemaakt, voort te zetten.

Geheel onverplicht en uit coulance verstrekt Videma voor een beperkt aantal licentiesoorten een compensatie,  de belangrijkste zijn:

Periode 1 januari t/m 25 januari 2022

Horecabedrijven en sportverenigingen waren gedurende deze periode verplicht gesloten.

Videma verstrekt een compensatie van 100% van de licentievergoeding gedurende deze periode. Dit betreft 6,85% van de jaarlicentie voor de licentiesoorten:

 • Café
 • Cafetaria
 • Hotel (groepsvertoning in horecagedeelte)
 • Recreatie (groepsvertoning in horecagedeelte)
 • Sportverenigingen

 

Periode 1 januari t/m 14 januari 2022

In deze periode waren sportscholen en fitnessbedrijven verplicht gesloten. Licenties van het soort Fitnessbedrijven ontvangen voor die periode 100% compensatie, dit is 3,84% van de jaarlicentie.

Periode 28 november t/m 31 december 2021

Vanaf 28 november (tot 19 december) zijn horecagelegenheden etc. vanaf 17:00 uur verplicht gesloten, evenals sportverenigingen. Er is geen sprake van algehele verplichte sluiting én horecagelegenheden en sportverenigingen kunnen/mogen gedurende de dag (tot 17:00 uur) nog steeds televisie vertonen.  

Videma verstrekt een compensatie van 50% van de licentievergoeding gedurende deze periode. Uit pragmatische overwegingen zal deze compensatie worden verstrekt tot en met 31 december 2021 (dit is 4,66% van de jaarlicentie) voor de licentiesoorten:

 • Café
 • Cafetaria
 • Hotel (groepsvertoning in horecagedeelte)
 • Recreatie (groepsvertoning in horecagedeelte)
 • Sportverenigingen

 

Periode 10 juli t/m 19 september 2021

Gedurende deze periode was entertainment in de horeca niet toegestaan. Videma interpreteert dit zodanig dat daaronder ook valt dat geen televisieschermen aan mochten staan (muziek tot 60 dB was overigens wel toegestaan). Om deze reden geeft Videma wederom 100% compensatie voor horecaruimten voor de betreffende periode, dit is 19,73% van de jaarlicentie voor de licentiesoorten:

 • Café
 • Cafetaria
 • Hotel (groepsvertoning in horecagedeelte)
 • Recreatie (groepsvertoning in horecagedeelte)

 

Periode 1 januari t/m 4 juni 2021

In deze periode was de horeca verplicht (geheel) gesloten. Om die reden verstrekt Videma voor die periode 100% compensatie (dit is 42,47% van de jaarlicentie) voor de licentiesoorten:

 • Café
 • Cafetaria
 • Hotel (groepsvertoning in horecagedeelte en overige ruimten)
 • Recreatie (groepsvertoning in horecagedeelte en overige ruimten)
 • Sportkantines

 

Periode 1 januari t/m 18 mei 2021

In deze periode waren sportscholen en fitnessbedrijven verplicht gesloten. Licenties van het soort Fitnessbedrijven ontvangen voor die periode 100% compensatie, dit is 37,81% van de jaarlicentie.