Aanvulling coronacompensatie

In het voorjaar van 2021 hebben de VOI©E-leden Buma, Sena en Videma, evenals in 2020, met de Commissie Auteursrecht van VNO-NCW en MKB Nederland afspraken gemaakt over een compensatieregeling in verband met Covid-19. Veel licentiehouders hebben een compensatie ontvangen van 100% van de licentievergoeding voor de periode dat hun onderneming als gevolg van door de Rijksoverheid getroffen maatregelen verplicht gesloten was. Details over deze regeling kunt u nalezen op de homepage.

Ook later in het jaar zijn bedrijven en instellingen geconfronteerd met overheidsmaatregelen. Geheel onverplicht en uit coulance verstrekt Videma voor een beperkt aantal licentiesoorten een aanvullend compensatie.

Periode 10 juli t/m 19 september 2021

Gedurende deze periode was entertainment in de horeca niet toegestaan. Videma interpreteert dit zodanig dat daaronder ook valt dat geen televisieschermen aan mochten staan (muziek tot 60 dB was overigens wel toegestaan). Om deze reden geeft Videma wederom 100% compensatie voor horecaruimten voor de betreffende periode, dit is 19,73% van de jaarlicentie voor de licentiesoorten: 

  • Café
  • Cafetaria
  • Hotel (groepsvertoning in horecagedeelte)
  • Recreatie (groepsvertoning in horecagedeelte)

 

Met ingang van 28 november 2021

Vanaf 28 november (tot 19 december) zijn horecagelegenheden etc. vanaf 17:00 uur verplicht gesloten, evenals sportverenigingen. Er is geen sprake van algehele verplichte sluiting én horecagelegenheden en sportverenigingen kunnen/mogen gedurende de dag (tot 17:00 uur) nog steeds televisie vertonen.  

Videma verstrekt een compensatie van 50% van de licentievergoeding gedurende deze periode. Uit pragmatische overwegingen zal deze compensatie worden verstrekt tot en met 31 december 2021 (dit is 4,66% van de jaarlicentie) voor de licentiesoorten: 

  • Café
  • Cafetaria
  • Hotel (groepsvertoning in horecagedeelte)
  • Recreatie (groepsvertoning in horecagedeelte)
  • Sportverenigingen