Licentie opgave

Het is tijdelijk niet mogelijk om via de website licenties aan te vragen. Vriendelijk verzoeken wij u om per email te reageren op de door u ontvangen brief. Deze email kunt u sturen naar info@videma.nl. Ook indien u geen licentie nodig heeft, verzoeken wij u vriendelijk om dit per email aan ons kenbaar te maken o.v.v. uw bedrijfsnaam én de in de brief vermelde LoginID.

Voor het aanvragen van een licentie vernemen wij graag de volgende gegevens van u:

  • Naam van uw bedrijf
  • De in de brief vermelde LoginID
  • Adres
  • KVK nummer
  • Eventueel afwijkend postadres
  • Emailadres
  • Emailadres t.b.v. facturering
  • Naam contactpersoon
  • Gebruiksparameters van de voor u van toepassing zijnde regeling, deze parameters zijn aangegeven in het bij de brief toegevoegde tariefblad. De regelingen kunt u ook hier terug vinden.

Indien u vragen heeft voordat u de licentie gaat aanvragen, dan kunt u deze eveneens via een e-mail aan ons stellen.