Bestuur en organisatie


Bestuur

Mevrouw mr. E.H. Swaab - Voorzitter
Nevenfuncties:
Voorzitter Pensioenraad PFZW (bezoldigd)
Voorzitter College van Regenten Fonds Sluyterman van Loo (bezoldigd)
Voorzitter Bestuur Fonds 21 (bezoldigd)
Voorzitter Nationaal Muziekinstrumentenfonds
Lid Tuchtraad Financiële Dienstverlening (bezoldigd)
Bestuurslid STAK Goudse Verzekeringen BV (bezoldigd)
Voorzitter Bestuur STAK Heitma Holding BV (bezoldigd)
Bestuurslid Stichting Fondsen NKI
Plaatsvervangend Voorzitter Restitutiecommissie (bezoldigd)

De heer I.P.M. Kuijf - Secretaris
Nevenfuncties:
DGA van IPM Consultancy & Strategie (bezoldigd)
Lid van de Raad van advies van Xsaga (bezoldigd)
Lid van de Raad van Advies van Dawn (bezoldigd)
Voorzitter Amsterdam Diner Foundation
Adviseur directie ANP (bezoldigd)
Partner De Vroedt & Thierry (bezoldigd)
Lid van de Advisory Board van Close (bezoldigd)
Lid van de Raad van Advies van AbovoMaxlead (bezoldigd)
Lid Bestuur VvE Symphony Residence

Mevrouw drs L.H. van Deth MBA - Penningmeester
Nevenfuncties:
Lid Raad van Advies ING Nederland (bezoldigd) 
Commissaris Ymere (bezoldigd)
Interim directeur Prins Claus Fonds (bezoldigd)
Voorzitter Bestuur van Stichting Arts en Exes
Penningmeester Bestuur van Stichting In Aeternum
Lid Raad van Toezicht van Stichting Nationaal Muziekinstrumenten Fonds
Voorzitter onafhankelijke audit commissie van de FNV (bezoldigd)
Voorzitter Bestuur van Samenwerkende Hulporganisaties/Giro 555

 

 


Directie

De heer drs. J.C.F. van der Ploeg - Algemeen Directeur
Nevenfuncties:
Algemeen directeur Bureau Filmwerken BV (bezoldigd)
Bestuurslid VOI©E


Commissie van Rechthebbenden

De heer A.J. Landsmeer - Lid Groepsvertoning / Doorgifte namens SEKAM en NCP
Nevenfuncties:
Directeur NCP (bezoldigd)
Bestuurslid/Penningmeester SEKAM (bezoldigd)
Bestuurslid/Penningmeester SEKAM Video (bezoldigd)
Bestuurslid/Penningmeester CFAP (bezoldigd)
Bestuurslid/Penningmeester SBF (bezoldigd)
Bestuurslid RodAP 
Bestuurslid Federatie auteursrechtbelangen


De heer A. Kramer - Lid Doorgifte namens VCO
Nevenfuncties:
Legal Director Legal Talpa Network (bezoldigd)
Bestuurslid / vice-voorzitter Nicam 
Lid Beroepscommissie Reclamecode Commissie
Bestuurslid Stichting Collectieve Gelden Omroep (SCGO)

De heer A. de Jong - Lid Groepsvertoning namens NVPI
Nevenfuncties:
Algemeen Directeur NVPI (bezoldigd) 
Bestuurslid VOI©E
Bestuurslid Stichting Ondersteuning Klassieke Muziek Coalitie
Bestuurslid BREIN
Bestuurslid Stichting Filmonderzoek
Voorzitter Stichting PCMI
Voorzitter ATF Fonds
Raad van Advies Stichting Nederlands Filmfestival
DGA Knockwood (bezoldigd)
Bestuurslid Federatie Auteursrechtbelangen
Bestuurslid NICAM

De heer M. Hoogenberk - Lid Groepsvertoning namens Fintage Audiovisual Rights B.V.
Nevenfuncties:
Executive Vice President Fintage Audiovisual Rights B.V. (bezoldigd)
CEO Lasso Rights Ltd. (bezoldigd)
Bestuurslid AGICOA
Associated member at Eurocopya

De heer R.A. Vecht - Lid Groepsvertoning / Doorgifte namens NPO
Nevenfuncties:
Hoofd Juridische Zaken NPO (bezoldigd)
Bestuurslid Stichting PCMI
Lid Federatieraad Federatie Auteursrechtbelangen
Bestuurslid SCGO
Lid Overlegorgaan Post- en Telecommunicatie OPT
Lid Legal and Public Affairs Committee EBU
Lid Statutes Group EBU
Voorzitter Stichting Sem Presser Archief
Lid bestuur Dutch National Portrait Gallery

Mevrouw M.N.J. van der Linden - Lid Groepsvertoning namens VCO
Nevenfuncties:
Director Human Recources & Legal RTL (bezoldigd)
Bestuurslid SCGO
 
Bestuurslid Rodap
Bestuurslid NDP
Bestuurslid St. Alumni Gemeentelijk Gymnasium Hilversum

De heer I. Bonifield - Lid Groepsvertoning namens IFTA
Nevenfuncties:
Assistent General Counsel IFTA Collections (bezoldigd)
Plaatsvervangend bestuurslid AGICOA

Mevrouw J.V. Saunders - Lid Groepsvertoning namens MPA
Nevenfuncties:
Managing Director, Senior Vice-President, Rights Management MPA (bezoldigd)
Bestuurslid AGICOA

De heer R. Snoek - Lid Groepsvertoning namens Compact Media Group Ltd.
Nevenfunctie:
Lid Gemeenteraad Amstelveen (bezoldigd)

De heer F.H.G.J. Rutten - Lid Groepsvertoning namens Eredivisie C.V.
Nevenfuncties:
Directeur Eredivisie Beheer B.V. (bezoldigd)
Directeur Eredivisie Media & Marketing C.V. (bezoldigd)
Directeur TFCF NG Sports Africa limited (bezoldigd)
Directeur TFCF NG Sports Africa Services limited (bezoldigd)
Directeur Fox Networks Group Sports Europe B.V. (bezoldigd)

De heer T. de Lange - Lid Doorgifte namens AGICOA
Nevenfuncties:
Managing Director AGICOA (bezoldigd)
Bestuurslid AGICOA Europe Brussels
Bestuurslid AGICOA GmbH
Bestuurslid AGICOA Norge
Bestuurslid AGICOA Estonia
Bestuurslid PRD
Bestuurslid ALGOA
Bestuurslid CRC
Bestuurslid ISAN IA
Bestuurslid ERA


Wanneer er geen nadere vermelding is zijn de functies onbezoldigd.


Geschillencommissie Rechthebbenden

Mevrouw mr. R.E. Weening - Voorzitter
De heer mr. T.D. Sigterman - Lid
De heer E.H. Ludwig - Lid