Bestuur en organisatie


Bestuur

Mevrouw mr. E.H. Swaab - Voorzitter
Nevenfuncties:
Voorzitter Pensioenraad PFZW (bezoldigd)
Voorzitter College van Regenten Fonds Sluyterman van Loo (bezoldigd)
Voorzitter Bestuur Fonds 21 (bezoldigd)
Voorzitter Bestuur Kunsten Israel
Voorzitter Nationaal Muziekinstrumentenfonds
Lid Tuchtraad Financiële Dienstverlening (bezoldigd)
Lid Raad van Commissarissen CED Holding BV (bezoldigd)
Bestuurslid STAK Goudse Verzekeringen BV (bezoldigd)
Voorzitter Bestuur STAK Heitma Holding BV (bezoldigd)
Bestuurslid Stichting Fondsen NKI
Plaatsvervangend Voorzitter Restitutiecommissie (bezoldigd)
Voorzitter Raad van Toezicht Oerol

De heer I.P.M. Kuijf - Secretaris
Nevenfuncties:
DGA van IPM Consultancy & Strategie (bezoldigd)
Lid van de Raad van Commissarissen van LTP (bezoldigd)
Lid van de Raad van advies van Xsaga (bezoldigd)
Lid van de Raad van Advies van Dawn (bezoldigd)
Voorzitter Amsterdam Diner Foundation
Adviseur directie ANP (bezoldigd)
Partner De Vroedt & Thierry (bezoldigd)
Partner Dewynters Amsterdam (bezoldigd)
Lid van de Advisory Board van Close (bezoldigd)

Mevrouw drs L.H. van Deth MBA - Penningmeester
Nevenfuncties:
Voorzitter Bestuur van Stichting Arts en Exes
Penningmeester Bestuur van Stichting In Aeternum
Lid Raad van Toezicht van Stichting Nationaal Muziekinstrumenten Fonds
Voorzitter onafhankelijke audit commissie van de FNV (bezoldigd)
Lid Bestuur van Samenwerkende Hulporganisaties/Giro 555

 

 


Directie

De heer drs. J.C.F. van der Ploeg - Algemeen Directeur
Nevenfuncties:
Algemeen directeur Bureau Filmwerken BV (bezoldigd)
Algemeen directeur FilmService B.V.
Bestuurslid VOI©E


Commissie van Rechthebbenden

De heer W.E. Zijlstra - Lid Groepsvertoning / Doorgifte namens SEKAM en NCP
Nevenfuncties:
Mede eigenaar Blooming Media (bezoldigd)
Voorzitter SEKAM Video
Voorzitter SEKAM 
Voorzitter NCP
Voorzitter CFAP
Penningmeester StOPnl

De heer A. Kramer - Lid Doorgifte namens VCO
Nevenfuncties:
Director Legal & Public Affairs Talpa TV B.V. (bezoldigd)
Bestuurslid / vice-voorzitter Nicam 
Lid Beroepscommissie Reclamecode Commissie

De heer A. de Jong - Lid Groepsvertoning namens NVPI
Nevenfuncties:
Algemeen Directeur NVPI (bezoldigd) 
Bestuurslid VOI©E
Bestuurslid Stichting Digitalisering Nederlandse Cinema
Bestuurslid Stichting Ondersteuning Klassieke Muziek Coalitie
Bestuurslid BREIN
Bestuurslid Stichting Filmonderzoek
Bestuurslid PCMI
Bestuurslid ATF Fonds
Raad van Advies Stichting Nederlands Filmfestival
DGA Knockwood (bezoldigd)

De heer M. Hoogenberk - Lid Groepsvertoning namens Fintage Audiovisual Rights B.V.
Nevenfuncties:
Executive Vice President Fintage Audiovisual Rights B.V. (bezoldigd)
Bestuurslid AGICOA
Associated member at Eurocopya

De heer R.A. Vecht - Lid Groepsvertoning / Doorgifte namens NPO
Nevenfuncties:
Hoofd Juridische Zaken NPO (bezoldigd)
Bestuurslid Stichting PCMI
Lid Federatieraad Federatie Auteursrechtbelangen
Bestuurslid SCGO
Lid Overlegorgaan Post- en Telecommunicatie OPT
Lid Legal and Public Affairs Committee EBU
Lid Statutes Group EBU
Voorzitter Stichting Sem Presser Archief

Mevrouw M.N.J. van der Linden - Lid Groepsvertoning namens VCO
Nevenfuncties:
Director Human Recources & Legal RTL (bezoldigd)
Bestuurslid SCGO
 
Bestuurslid Rodap
Bestuurslid NDP
Bestuurslid St. Alumni Gemeentelijk Gymnasium Hilversum

De heer I. Bonifield - Lid Groepsvertoning namens IFTA
Nevenfuncties:
Counsel & Director IFTA Collections (bezoldigd)
Bestuurslid AGICOA

Mevrouw J.V. Saunders - Lid Groepsvertoning namens MPAA
Nevenfuncties:
Managing Director, Senior Vice-President, Rights Management MPAA (bezoldigd)
Bestuurslid AGICOA

De heer R. Snoek - Lid Groepsvertoning namens Compact Media Group Ltd.
Nevenfunctie:
Lid Gemeenteraad Amstelveen (bezoldigd)

De heer F.H.G.J. Rutten - Lid Groepsvertoning namens Eredivisie C.V.
Nevenfuncties:
Directeur Eredivisie Beheer B.V. (bezoldigd)
Directeur Eredivisie Media & Marketing C.V. (bezoldigd)
Directeur FNG Sports Africa Ltd. (bezoldigd)
Directeur FNG Africa Services Ltd. (bezoldigd)
Directeur Fox Networks Group Sports Europe B.V. (bezoldigd)

De heer T. de Lange - Lid Doorgifte namens AGICOA
Nevenfuncties:
Managing Director AGICOA (bezoldigd)
Bestuurslid AGICOA Europe Brussels
Bestuurslid AGICOA GmbH
Bestuurslid AGICOA Norge
Bestuurslid AGICOA Estonia
Bestuurslid PRD
Bestuurslid ALGOA
Bestuurslid CRC
Bestuurslid ISAN IA


Wanneer er geen nadere vermelding is zijn de functies onbezoldigd.


Geschillencommissie Rechthebbenden

Mevrouw mr. G.J. Heevel - Voorzitter
De heer mr. T.D. Sigterman - Lid
De heer E.H. Ludwig - Lid