Bestuur en organisatie


Bestuur

Mevrouw mr. E.H. Swaab - Voorzitter
Nevenfuncties:
Voorzitter Pensioenraad PFZW (bezoldigd)
Voorzitter Bestuur Fonds 21 (bezoldigd)
Voorzitter Nationaal Muziekinstrumentenfonds
Bestuurslid STAK Goudse Verzekeringen BV (bezoldigd)
Voorzitter Bestuur STAK Heitma Holding BV (bezoldigd)
Bestuurslid Stichting Fondsen NKI
Plaatsvervangend Voorzitter Restitutiecommissie (bezoldigd)
Voorzitter Bestuur Stichting Boogaerdt/Van der Schoot

De heer I.P.M. Kuijf - Secretaris
Nevenfuncties:
DGA van IPM Consultancy & Strategie (bezoldigd)
Lid van de Raad van advies van Xsaga (bezoldigd)
Lid van de RvB Springbok Group (bezoldigd)
Voorzitter RvC ANP (bezoldigd)
Partner De Vroedt & Thierry (bezoldigd)
Lid van de Advisory Board van Close (bezoldigd)
Lid van de Raad van Advies RoadShow Group (bezoldigd)
Lid Raad van Advies Lamboo Medical (bezoldigd)
Lid RvC TWC Holding (bezoldigd)
Lid Bestuur Stichting Reclame Code (bezoldigd)
Ambassadeur Amsterdam Diner Foundation

Mevrouw drs L.H. van Deth MBA - Penningmeester
Nevenfuncties:
Lid Raad van Advies ING Nederland (bezoldigd) 
Commissaris Ymere (bezoldigd)
Lid Raad van Toezicht van Stichting Nationaal Muziekinstrumenten Fonds
Voorzitter Bestuur van Samenwerkende Hulporganisaties/Giro 555
Voorzitter Raad van Toezicht CNV Vakmensen

 

 


Directie

De heer drs. J.C.F. van der Ploeg - Algemeen Directeur
Nevenfuncties:
Algemeen directeur Bureau Filmwerken BV (bezoldigd)
Bestuurslid VOI©E


Commissie van Rechthebbenden

Mevrouw J.G.M. Kroeze - Onafhankelijk Voorzitter
Nevenfuncties:
Onafhankelijk voorzitter FEMU (bezoldigd)
Bestuurslid SINF
Lid executive committee ALAI

De heer A.J. Landsmeer - Lid Groepsvertoning / Doorgifte namens SEKAM en NCP
Nevenfuncties:
Directeur NCP (bezoldigd)
Bestuurslid/Penningmeester SEKAM Video (bezoldigd)
Bestuurslid/Penningmeester CFAP (bezoldigd)
Bestuurslid/Penningmeester SBF (bezoldigd)
Bestuurslid RodAP 
Bestuurslid PCMI
Bestuurslid Federatie auteursrechtbelangen

De heer A. Kramer - Lid Doorgifte namens VCO
Nevenfuncties:
Legal Director Legal Talpa Network (bezoldigd)
Lid / Voorzitter Raad van Participanten Nicam 
Bestuurder Stichting PCMI
Lid Beroepscommissie Reclamecode Commissie
Bestuurslid / Penningmeester Stichting Collectieve Gelden Omroep (SCGO)

De heer A. de Jong - Lid Groepsvertoning namens NVPI
Nevenfuncties:
Directeur Bestuurder NVPI (bezoldigd)
Algemeen Directeur de Edison Stichting (bezoldigd)
Uitvoerend bestuurslid/secretaris BREIN
Voorzitter Stichting PCMI
Voorzitter Federatie Auteursrechtbelangen
Raad van Advies Stichting Nederlands Filmfestival
DGA Knockwood (bezoldigd)
Lid van de Raad van Participanten NICAM
Voorzitter Abraham Tuschinski Fonds

De heer M. Hoogenberk - Lid Groepsvertoning namens Fintage Audiovisual Rights B.V.
Nevenfuncties:
Executive Vice President Fintage Audiovisual Rights B.V. (bezoldigd)
CEO Lasso Rights Ltd. (bezoldigd)
Bestuurslid AGICOA
Associated member at Eurocopya

De heer R.A. Vecht - Lid Groepsvertoning / Doorgifte namens NPO
Nevenfuncties:
Hoofd Juridische Zaken NPO (bezoldigd)
Bestuurslid Stichting PCMI
Lid Vergadering van Aangeslotenen
Bestuurslid SCGO
Lid Overlegorgaan Post- en Telecommunicatie OPT
Lid Legal and Public Affairs Committee EBU
Lid Statutes Group EBU
Voorzitter Stichting Sem Presser Archief
Lid bestuur Dutch National Portrait Gallery

Mevrouw M.N.J. van der Linden - Lid Groepsvertoning namens VCO
Nevenfuncties:
Director Human Recources & Legal RTL (bezoldigd)
Bestuurslid SCGO
 
Bestuurslid Rodap
Bestuurslid NDP
Bestuurslid NL Ziet
Bestuurslid Stichting Organisatie voor Persuitgeversrecht

De heer I. Bonifield - Lid Groepsvertoning namens IFTA
Nevenfuncties:
Assistent General Counsel IFTA Collections (bezoldigd)
Plaatsvervangend bestuurslid AGICOA

Mevrouw J.V. Saunders - Lid Groepsvertoning namens MPA
Nevenfuncties:
Managing Director, Senior Vice-President, Rights Management MPA (bezoldigd)
Bestuurslid AGICOA

De heer M.T.J. Rowland - Lid Groepsvertoning namens Compact Media Group Ltd.
Nevenfuncties:
Directeur Compact Collections (bezoldigd)
Directeur Compact Media Group (bezoldigd)
Directeur Compact Capital (bezoldigd)
Directeur Compact Media Holdings (bezoldigd)
Directeur Compact Media Finance (bezoldigd)
Directeur Compact Music Services (bezoldigd)
Directeur Compact Data (bezoldigd)
Directeur On Music (bezoldigd)
Directeur AVLA (Audio Visual Licensing Alliance)
Raad van bestuur AGICOA


De heer F.H.G.J. Rutten - Lid Groepsvertoning namens Eredivisie C.V.
Nevenfuncties:
Directeur Eredivisie Beheer B.V. (bezoldigd)
Directeur Eredivisie Media & Marketing C.V. (bezoldigd)
Directeur Disney Networks Group Sports Europe B.V. (bezoldigd)

De heer T. de Lange - Lid Doorgifte namens AGICOA
Nevenfuncties:
Managing Director AGICOA (bezoldigd)
Managing Director AGICOA Europe a.s.b.l.
Bestuurslid AGICOA Europe Brussels
Bestuurslid AGICOA GmbH
Bestuurslid AGICOA Norge
Bestuurslid PRD
Bestuurslid ALGOA
Bestuurslid CRC
Bestuurslid ISAN IA
Bestuurslid ERA
Bestuurslid AVLA


Wanneer er geen nadere vermelding is zijn de functies onbezoldigd.


Geschillencommissie Rechthebbenden

Mevrouw mr. R.E. Weening - Voorzitter
De heer mr. T.D. Sigterman - Lid
De heer E.H. Ludwig - Lid