Bestuur en organisatie


Bestuur

Mevrouw mr. E.H. Swaab - Voorzitter
Nevenfuncties:
Voorzitter Pensioenraad PFZW (bezoldigd)
Voorzitter RvC WSW (bezoldigd)
Voorzitter College van Regenten Fonds Sluyterman van Loo (bezoldigd)
Voorzitter Bestuur Fonds 21 (bezoldigd)
Voorzitter Bestuur Kunsten Israel
Voorzitter Nationaal Muziekinstrumentenfonds
Vice-voorzitter Raad van Toezicht Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis (bezoldigd)
Lid Tuchtraad Financiële Dienstverlening (bezoldigd)
Lid Raad van Commissarissen CED Holding BV (bezoldigd)
Bestuurslid STAK Goudse Verzekeringen BV (bezoldigd)
Voorzitter Bestuur STAK Heitma Holding BV (bezoldigd)De heer I.P.M. Kuijf - Secretaris
Nevenfuncties:
DGA van IPM Consultancy & Strategie (bezoldigd)
Lid van de Raad van Commissarissen van LTP (bezoldigd)
Lid van de Raad van advies van Xsaga (bezoldigd)
Lid van de Raad van Advies van Dawn (bezoldigd)
Voorzitter Amsterdam Diner Foundation
Adviseur van Young Capital (bezoldigd)
Lid Raad van Adviseurs van BC Corporate Finance

De heer R.J. Groot - Penningmeester
Nevenfunctie:
DGA van Rif Management (bezoldigd)


Directie

De heer drs. J.C.F. van der Ploeg - Algemeen Directeur
Nevenfuncties:
Algemeen directeur Bureau Filmwerken BV (bezoldigd)
Algemeen directeur FilmService B.V.
Bestuurslid VOI©E


Commissie van Rechthebbenden

De heer P.A. Eversdijk - Lid Groepsvertoning / Doorgifte namens SEKAM en NCP
Nevenfuncties:
Directeur Stichting Servicebureau Filmrechten (bezoldigd)  
Directeur StOPnl (bezoldigd)
Directeur SEKAM Video (bezoldigd)
Directeur SEKAM (bezoldigd)
Bestuurslid 
VOI©E

De heer A. Kramer - Lid Doorgifte namens VCO
Nevenfuncties:
Bestuurslid / vice-voorzitter Nicam 
Lid Beroepscommissie Reclamecode Commissie
Bestuurslid / penningmeester SCGO

De heer A. de Jong - Lid Groepsvertoning namens NVPI
Nevenfuncties:
Algemeen Directeur NVPI (bezoldigd) 
Bestuurslid VOI©E
Bestuurslid Stichting Digitalisering Nederlandse Cinema
Bestuurslid Stichting Ondersteuning Klassieke Muziek Coalitie
Bestuurslid BREIN
Bestuurslid Stichting Filmonderzoek
Bestuurslid PCMI
Raad van Advies Stichting Nederlands Filmfestival
DGA Knockwood (bezoldigd)

De heer M. Hoogenberk - Lid Groepsvertoning namens Fintage House B.V.
Nevenfuncties:
Executive Vice President Fintage House B.V. (bezoldigd)
Bestuurslid AGICOA
Associated member at Eurocopya

De heer R.A. Vecht - Lid Groepsvertoning / Doorgifte namens NPO
Nevenfuncties:
Hoofd Juridische Zaken NPO (bezoldigd)
Bestuurder Stichting PCMI
Lid Federatieraad Federatie Auteursrechtbelangen
Bestuurslid SCGO
Lid Overlegorgaan Post- en Telecommunicatie OPT
Lid Legal and Public Affairs Committee EBU
Lid Statutes Group EBU
Voorzitter Stichting Sem Presser Archief

Mevrouw M.N.J. van der Linden - Lid Groepsvertoning namens VCO
Nevenfuncties:
Bestuurslid SCGO 
Bestuurslid Rodap
Bestuurslid NDP

De heer I. Bonifield - Lid Groepsvertoning namens IFTA
Nevenfuncties:
Counsel & Director IFTA Collections (bezoldigd)
Bestuurslid AGICOA

Mevrouw J.V. Saunders - Lid Groepsvertoning namens MPAA
Nevenfuncties:
Senior Vice-President MPAA (bezoldigd)                                                                              Managing Director Rights Management MPAA (bezoldigd)
Bestuurslid AGICOA

De heer R. Snoek - Lid Groepsvertoning namens Compact Media Group Ltd.
Nevenfunctie:
Bestuurslid BIZ Het Oude Dorp

De heer F.H.G.J. Rutten - Lid Groepsvertoning namens Eredivisie C.V.
Nevenfuncties:
Directeur Eredivisie Beheer B.V. (bezoldigd)
Directeur Eredivisie Media & Marketing C.V. (bezoldigd)
Directeur Setanta Sports Africa Ltd. (bezoldigd)
Directeur Setanta Africa Services Ltd. (bezoldigd)
Directeur Fox Networks Group Sports Europe B.V. (bezoldigd)

De heer T. de Lange - Lid Doorgifte namens AGICOA
Nevenfuncties:
Managing Director AGICOA (bezoldigd)
Bestuurslid AGICOA Europe Brussels
Bestuurslid AGICOA GmbH
Bestuurslid AGICOA Norge
Bestuurslid AGICOA Estonia
Bestuurslid PRD
Bestuurslid ALGOA
Bestuurslid CRC
Bestuurslid ISAN IA


Wanneer er geen nadere vermelding is zijn de functies onbezoldigd.


Geschillencommissie Rechthebbenden

Mevrouw mr. G.J. Heevel - Voorzitter
De heer mr. T.D. Sigterman - Lid
De heer E.H. Ludwig - Lid