Privacyreglement

Tenzij anders op de site is aangegeven, zullen de persoonlijke gegevens die u op de site achterlaat uitsluitend worden gebruikt voor de gebruikelijke taken en werkzaamheden van Videma en, voor zover uw licentie (ook) toestemming geeft voor het vertonen van dvd-films, van FilmService.

Uw gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij u daar uitdrukkelijk uw toestemming voor heeft gegeven.

Videma gebruikt in beperkte mate persoonsgegevens. Videma richt zich immers op bedrijven en instellingen, niet op personen. Bij het uitvoeren van algemene wervingscampagne zal de brief aan ‘de directie’ worden gericht. Bij de reactie op een dergelijke campagne vragen wij naar de gegevens van de aanvrager/contactpersoon, met als uitsluitend doel het verwerken van informatie die in een direct verband staat met de ontvangen reactie.

Indien u bijvoorbeeld namens uw bedrijf een licentie aanvraagt, zullen uw contactgegevens op de licentie verschijnen. Eventuele correspondentie betreffende de licentie zal aan u persoonlijk worden gericht. In het kader van de informatievoorziening is aan de licentie een kosteloze e-nieuwsbrief verbonden. U kunt zich hiervoor te allen tijde eenvoudig afmelden (via een afmeldlink in de nieuwsbrief), indien u deze niet meer wenst te ontvangen. 

Voor alle verwerkingen van persoonsgegevens geldt, dat alleen die gegevens worden gebruikt die u zelf actief heeft achtergelaten. Overigens vraagt Videma slechts om de gebruikelijke relevante functiegegevens: naam, m/v, functie en (indien u daar zelf de voorkeur aan geeft) een rechtstreeks zakelijk mailadres en telefoonnummer. 

Op de site wordt eventueel gebruik gemaakt van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie waarmee bepaalde login informatie kan worden opgeslagen en ontsloten op het systeem van de bezoeker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, maar slechts machines. U kunt uw computer zo instellen dat deze geen cookies accepteert. 

Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacyreglement, dan kunt u deze richten aan:

Videma
Afdeling Frontoffice
Grotewaard 9a
4225 PA  Noordeloos
E: juridischezaken@videma.nl
Ovv: Privacyreglement

Videma behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in het privacyreglement. Wij adviseren u het privacyreglement regelmatig te raadplegen.