Goed Bestuur en Integriteit

Implementatie Richtlijnen Goed Bestuur en Integriteit CBO’s

Videma heeft zich als lid van VOI©E gecommitteerd aan het door VOI©E in het leven geroepen CBO-keurmerk. In 2011 is in overleg met het College van Toezicht Auteursrechten (CvTA) het onderdeel Richtlijnen Goed Bestuur en Integriteit in het keurmerk geïmplementeerd.

CBO’s vervullen een belangrijke maatschappelijke en vaak complexe taak waarbij met vele verschillende belangen rekening moet worden gehouden. De richtlijnen gaan onder andere over transparantie van het bestuursmodel, onafhankelijk toezicht op het bestuur en het uitsluiten van belangenverstrengeling. De richtlijnen bevatten ook een klokkenluidersregeling met een extern onafhankelijk meldpunt.

 

Besturingsmodel Videma

Het bestuur, toezicht en uitvoering zijn bij Videma georganiseerd via het zogeheten ‘Bestuur + Directie - model’. In dit model wordt het beleid vastgesteld door het bestuur. De overige aspecten van het bestuurlijk proces (voorbereiding en uitvoering van het beleid) zijn gedelegeerd aan directie en MT. De controlerende functie is belegd bij de Commissie van Rechthebbenden (CvR). In dit orgaan hebben afgevaardigden van rechthebbenden zitting.