Toezicht door rechthebbenden

Vanzelfsprekend hebben de rechthebbenden veel invloed op de activiteiten van Videma. Hiertoe hebben de rechthebbenden zich verenigd in 2 stichtingen.

Stichting Groeptelevisie (STG)

Deze stichting begeleidt en controleert onze activiteiten voor wat betreft de uitvoering van openbaarmakingsrechten op groepsvertoningen. De STG doet dit namens de zo'n 4.500 rechthebbenden die direct of indirect bij Videma zijn aangesloten.

In de STG zijn binnen- en buitenlandse organisaties van auteursrechthebbenden vertegenwoordigd. Het bestuur bestaat uit een onafhankelijk voorzitter, en afgevaardigden van:

  • Compact Collections
  • Eredivisie CV
  • Fintage Publishing & Collection BV
  • Independent Film and Television Alliance (IFTA)
  • Motion Picture Association (MPA)
  • De Nederlandse Publieke Omroepen (NPO)
  • NVPI: namens muziekmaatschappijen (ivm videoclips)
  • Sekam (Nederlandse producenten)
  • Vereniging Commerciële Omroepen NL (VCO)
  • Vereniging van Onafhankelijke Televisie Producenten (OTP)

Stichting Gesloten Netwerken (SGN)

Naast de STG bestaat de Stichting Gesloten Netwerken (SGN). Deze houdt specifiek toezicht op de uitvoering van openbaarmakingsrechten bij doorgifte via interne netwerken (bv. in hotels en recreatieparken). In het bestuur zijn, naast een onafhankelijk voorzitter, de volgende organisaties van rechthebbenden vertegenwoordigd: Agicoa (namens producentenorganisaties van over de gehele wereld), de Nederlandse Publieke Omroepen (NPO), Sekam en de Vereniging Commerciële Omroepen NL (VCO).

Overheidstoezicht

Sinds 1 juli 2013 valt Videma net als de andere organisaties die zich bezig houden met collectief beheer onder overheidstoezicht. U kunt hierover meer lezen op de website van het College van Toezicht Auteursrechten.