Aanpassing Licentievoorwaarden per 1 januari 2018

De licentievoorwaarden van Videma zijn per 1 januari 2018 aangepast. De aanpassing betreft een verduidelijking van de vrijwaring die is opgenomen in artikel 10, u kunt de aangepaste licentievoorwaarden hier downloaden.

Het College van Toezicht collectieve beheersorganisaties Auteurs- en naburige rechten (CvTA) heeft op 7 december 2017 ingestemd met de aangepaste licentievoorwaarden.