Aanpassing licentievoorwaarden per 1 januari 2019

Met ingang van 1 januari 2019 zullen de licentievoorwaarden van Videma worden gewijzigd. Deze wijziging houdt verband met het feit dat Videma met ingang van 1 januari 2019 namens Lira, Vevam en Norma de nieuwe wettelijke Proportionele Billijke Vergoeding zal gaan incasseren.

Videma heeft haar gewijzigde licentievoorwaarden op 18 oktober 2018 ter goedkeuring aan het College van Toezicht Collectieve Beheersorganisaties Auteurs- en naburige rechten (CvTA) voorgelegd.

U kunt de gewijzigde licentievoorwaarden hier downloaden.