Gebruik als uitgangspunt

Er zijn twee vormen van openbaarmaking van tv-programma’s: de vertoning aan groepen in een gemeenschappelijke ruimte, en de openbaarmaking door middel van de doorgifte van tv-beelden via een gesloten kabelnetwerk.

De Nederlandse Auteurswet kent geen bepalingen of voorschriften ten aanzien van het tot stand komen van vergoedingen. Het auteursrecht is een verbodsrecht. De auteursrechthebbende kan in feite zelf bepalen welke vergoeding hij wil ontvangen in ruil voor toestemming om zijn werk te gebruiken. De rechthebbende kan overigens ook zijn toestemming onthouden. Het is echter de doelstelling van onze achterban om het gebruik van tv toegankelijk te maken door het hanteren van redelijke, in overleg met de markt tot stand gekomen vergoedingen.