Gebruik als uitgangspunt

Er zijn twee vormen van openbaarmaking van tv-programma’s: groepsvertoning en doorgifte. Groepsvertoning is de vertoning aan groepen in een gemeenschappelijke ruimte en doorgifte is het aanbieden van tv-beelden in bijvoorbeeld een hotelkamer of appartement.

De Nederlandse Auteurswet kent geen bepalingen of voorschriften ten aanzien van het tot stand komen van vergoedingen. Het auteursrecht is een verbodsrecht. De auteursrechthebbende kan in feite zelf bepalen welke vergoeding hij wil ontvangen in ruil voor toestemming om zijn werk te gebruiken. De rechthebbende kan overigens ook zijn toestemming onthouden. Het is echter de doelstelling om het gebruik van tv toegankelijk te maken door het hanteren van redelijke, in overleg met de markt tot stand gekomen vergoedingen.

Het uitgangspunt voor de door Videma gevraagde tarief is het feitelijk gebruik. Bijvoorbeeld het aantal uren van vertoning en het gemiddeld aantal kijkers. Forfaitaire bedragen worden derhalve niet gehanteerd, tenzij vertoners of hun brancheorganisaties daarom expliciet vragen. Inventarisatie van het feitelijk gebruik kan immers leiden tot een administratieve belasting.