Algemene ziekenhuizen

Algemene ziekenhuizen en aanverwante instellingen, die tot 2013 deelnamen aan de collectieve overeenkomst tussen hun brancheorganisatie NVZ en Videma, kunnen vanaf 2013 gebruik maken van een all-in vergoeding per bed.

Deze vergoeding bedraagt in 2017: € 0,1589 per bed per dag (excl. BTW).

De vergoeding geeft toestemming voor het vrijelijk gebruik van tv en video in o.a. recreatiezalen, wachtruimten, recepties, op kinderafdelingen en voor de tv's bij de bedden. Alleen voor een 'video-on-demand' toepassing (waarbij een film op elk gewenst moment individueel door de patient kan worden bekeken) dient een aparte licentie te worden geregeld.

Het is tevens mogelijk een licentie af te sluiten op basis van het feitelijk gebruik, in dat geval worden de standaard vergoedingen gehanteerd voor (i) doorgifte en (ii) groepsvertoning van televisie. Videma is voornemens om specifiek voor algemene ziekenhuizen en aanverwante instellingen een aangepaste regeling voor groepsvertoning van televisiebeelden te introduceren per 2018. Deze aangepaste regeling zal eerst aan de wettelijk toezichthouder op de activiteiten van Videma worden voorgelegd.