Bibliotheken (VOB)

Veel bibliotheken vertonen met regelmaat tv-uitzendingen. Bijvoorbeeld als onderdeel van een themacampagne. Als u tv-beelden vertoont, gelden er wettelijke spelregels. Op grond van de Auteurswet heeft u toestemming nodig van de rechthebbenden. Met een licentie van Videma kunt u die toestemming snel en relatief voordelig regelen.

Vergoedingen

In overleg met de Vereniging Openbare Bibliotheken zijn maatwerkafspraken tot stand gekomen, op basis waarvan individuele bibliotheken tegen een gereduceerd tarief de benodigde licentie(s) kunnen regelen.

Vaste vergoeding per locatie per jaar 2023 (excl. BTW):
Bruto: € 84,02 / Netto: € 56,04

NB: de netto vergoeding bevat een korting van 33,3% en geldt bij aanmelding uit eigen beweging of binnen een door Videma gestelde reactieperiode, in combinatie met betaling van de verschuldigde vergoeding binnen de daartoe op de factuur gestelde termijn.