Horeca

Voor verschillende doelgroepen in de horeca-branche zijn er specifieke regelingen:


Voor de doelgroep cafetaria heeft Videma met VCHO en ProFri een brancheovereenkomst gesloten, leden van deze brancheorganisaties ontvangen een korting indien zij voldoen aan de tussen de brancheorganisatie en Videma overeengekomen afspraken.

De brancheovereenkomst tussen KHN en Videma is op 31 december 2021 geëindigd. Videma en KHN zijn nog in overleg over het aangaan van een nieuwe brancheovereenkomst per 2022.