Sportverenigingen (NOC*NSF)

Videma is met NOC*NSF ten behoeve van de sportbonden en hun verenigingen een convenant overeengekomen waarin afspraken zijn gemaakt over de door de verenigingen verschuldigde vergoedingen, indien zij de kantine in eigen beheer exploiteren en in de kantine gebruik maken van tv. Indien een vereniging de exploitatie van de kantine heeft uitbesteed (bijvoorbeeld aan een pachter) dan geldt de regeling voor cafés.

Het convenant biedt 2 varianten, met centrale ofwel decentrale kortingsafspraken, het is aan de betreffende bond om een keuze te maken. De tarieven 2020 (ex. BTW) zijn als volgt:
 

1 – Centrale overeenkomst met Bond

De vaste jaarvergoeding per vereniging bedraagt € 101,64. Deze vergoeding geldt alleen als er een centrale regeling is afgesproken met uw sportbond. De sportbond inventariseert zelf bij haar verenigingen, verwerkt de aanmeldingen en verzorgt de incasso. Videma rekent af met de bond en niet met de individuele verenigingen.

Bonden met centrale regeling zijn onder meer: Voetbal, Atletiek, Baseball en Softbal, Hockey, Korfbal, Wielrennen, Tafeltennis en Basketbal.
 

2 – Individuele licentie

Bond en Videma werken samen in de uitvoering, maar de vereniging moet individueel met Videma de licentie en betaling regelen, gebruik makend van een kortingsafspraak die door de bond wordt ondersteund. De jaarvergoeding is afhankelijk van het aantal leden:

Vereniging < 100 leden: bruto € 189,29 / netto € 126,26 / lid Bond € 101,64
Vereniging 100-500 leden: bruto € 283,93 / netto € 189,38 / lid Bond € 152,45
Vereniging > 500 leden: bruto € 378,57 / netto € 252,51 / lid Bond € 203,27

NB: de netto vergoeding bevat een korting van 33,3% en geldt bij aanmelding uit eigen beweging of binnen een door Videma gestelde reactieperiode, in combinatie met betaling van de verschuldigde vergoeding binnen de daartoe op de factuur gestelde termijn. 

Bonden met individuele regelingen zijn onder meer: Tennis, Rugby, Golf, Roei.

3 – Indien geen afspraken tussen Bond en Videma

In het geval er geen afspraken zijn tussen Bond en Videma gelden voor de verenigingen die bij een dergelijke bond zijn aangesloten de algemene tarieven voor sportverenigingen, zonder NOC*NSF-korting zoals bij de varianten hierboven. 

Vereniging < 100 leden: bruto € 189,29 / netto € 126,26
Vereniging 100-500 leden: bruto € 283,93 / netto € 189,38
Vereniging > 500 leden: bruto € 378,57 / netto € 252,51

NB: de netto vergoeding bevat een korting van 33,3% en geldt bij aanmelding uit eigen beweging of binnen een door Videma gestelde reactieperiode, in combinatie met betaling van de verschuldigde vergoeding binnen de daartoe op de factuur gestelde termijn.