Onderwijsinstellingen (primair- en voorgezet onderwijs)

Tot en met het schooljaar 2021/2022 was het gebruikelijk dat uw instelling elk jaar op of rond 1 september een factuur ontving voor het volgende schooljaar (1 september jaar t/m 31 augustus jaar). Met ingang van het schooljaar 2022/2023 is hierin een verandering aangebracht.

Met ingang van 2023 verstrekt Videma aan onderwijsinstellingen een licentie per kalenderjaar (looptijd 1 januari t/m 31 december). De jaarlijkse factuur zal in januari worden verzonden. Om die reden heeft u begin september de factuur ontvangen voor de resterende maanden van het kalenderjaar 2022 (periode september-december). Het tarief, voor deze vier maanden, is per locatie € 17,00 (excl. BTW).

Vanaf 2023 zult u de factuur per kalenderjaar van ons ontvangen.