Onderwijs: HBO-instellingen

Voor HBO-instellingen biedt Videma een speciale regeling, die is overeengekomen met Vereniging Hogescholen. Voor deze regeling gelden de volgende uitgangspunten:

  • vast all-in jaarbedrag per gewogen student (deelnemer);
  • jaarlijks geindexeerd op basis van de reguliere Videma-prijsindex (zie licentievoorwaarden);
  • tarief 2022: € 0,1641 (excl. BTW) per student;
  • licentie wordt verleend op basis van kalenderjaar;
  • de gegevens omtrent het aantal deelnemers worden door Vereniging Hogescholen aan Videma verstrekt;
  • de vaststelling van het aantal deelnemers is voor elk kalenderjaar gebaseerd op het aantal deelnemers per 1 oktober van het meest recente jaar waarvoor deze gegevens bij Vereniging Hogescholen bekend zijn;
  • Videma verzorgt de licentieverlening en facturering op basis van de informatie van Vereniging Hogescholen;
  • op de regeling zijn de Videma-licentievoorwaarden van toepassing.


De regeling geeft toestemming voor het vrije gebruik van tv-programma's, zoals Videma deze vertegenwoordigt. Zie www.videma.nl/zenders voor het actuele zenderoverzicht.

De website www.onderwijsenauteursrecht.nl geeft meer uitleg over het gebruik van auteursrechtelijk beschermde werken in het onderwijs.