Onderwijs: MBO-instellingen

Voor MBO-instellingen biedt Videma een speciale regeling, die is overeengekomen met de MBO-Raad. Voor deze regeling gelden de volgende uitgangspunten:

  • vast all-in jaarbedrag per gewogen student (deelnemer);
  • jaarlijks geïndexeerd op basis van de reguliere Videma-prijsindex (zie licentievoorwaarden);
  • tarief 2023: € 0,09 (excl. BTW) per student. Bij tijdige betaling is de betalingskorting van 33,3% van toepassing en is het bedrag per student €0,06 (excl. BTW);
  • licentie wordt verleend op basis van kalenderjaar;
  • de gegevens omtrent het aantal deelnemers worden door de MBO-Raad aan Videma verstrekt;
  • de vaststelling van het aantal deelnemers is voor elk kalenderjaar gebaseerd op het aantal deelnemers per 1 oktober van het meest recente jaar waarvoor deze gegevens bij de MBO-Raad bekend zijn;
  • de MBO-instellingen dienen zelf over de eventueel benodigde licentie te beschikken;
  • Videma verzorgt de licentieverlening en facturering op basis van de individuele licenties van de instellingen en de actuele deelnemersgegevens van de MBO-Raad;
  • op de regeling zijn de Videma-licentievoorwaarden van toepassing.


De regeling geeft toestemming voor het vrije gebruik van tv-programma's zoals Videma deze vertegenwoordigt. Zie www.videma.nl/zenders voor het actuele zenderoverzicht.

De website www.onderwijsenauteursrecht.nl geeft meer uitleg over het gebruik van auteursrechtelijk beschermde werken in het onderwijs.

De MBO Raad geeft op haar website een toelichting op haar afspraken met de verschillende rechtenorganisaties, waaronder Videma.