Televisiewinkels

De regeling voor televisiewinkels is gebaseerd op het aantal aanwezig tv's per vestiging. Het tariefblad kunt u hier inzien.


Leden van Techniek Nederland ontvangen een brancheverenigingskorting van 7%. Indien u lid bent van Techniek Nederland en wenst te profiteren van de overeengekomen brancheverenigingskorting, dient u contact op te nemen met Techniek Nederland, zij zullen uw aanmelding in behandeling nemen.