Ziekenhuizen

Veel ziekenhuizen vertonen in algemene ruimten tv-programma's, zoals bijvoorbeeld sportevenementen of het nieuws. Patiënten hebben vaak de mogelijkheid om bij het bed tv-programma's te bekijken.

Voor deze vormen van openbaarmaking van tv-programma's bestaat een speciale doelgroepregeling voor Ziekenhuizen (die lid zijn van NVZ of NFU). De tarieven voor het jaar 2023 zijn als volgt:

Beschikbaarstelling tv-programma's per bed: bruto € 54,20 / netto € 36,15

Het tarief van TV in een groepsruimte is afhankelijk van het aantal m2 van de betreffende ruimte:
Categorie I - t/m 50m2: bruto € 222,24 / netto € 148,23
Categorie II - t/m 100m2: bruto € 265,84 / netto € 177,32
Categorie III - vanaf 101m2: bruto € 409,80 / netto € 273,34

NB: de netto vergoeding bevat een korting van 33,3% en geldt bij aanmelding uit eigen beweging of binnen een door Videma gestelde reactieperiode, in combinatie met betaling van de verschuldigde vergoeding binnen de daartoe op de factuur gestelde termijn.