Efficiente verdeling per titel

Videma verleent normaal gesproken vooraf licentie en verricht achteraf de financiële rapportage aan rechthebbenden.

In de meeste gevallen geldt de licentie voor een heel kalenderjaar en wordt met die licentie toestemming gegeven voor alle programma's die in dat jaar worden uitgezonden. Pas aan het eind van het jaar is duidelijk voor welke programma’s de licentie is afgegeven en aan welke rechthebbenden moet worden uitgekeerd.

De toewijzing van rechten en uitkering van royalty’s aan rechthebbenden gebeurt volgens de bepalingen in het repartitiereglement. Dit reglement is door de rechthebbenden zelf overeengekomen. In de praktijk is de verdeling een veelomvattend proces, waarbij voor elke uitzending een programma-aandeel moet worden berekend. Bij de verdeling wordt rekening gehouden met objectieve criteria zoals de duur van de uitzending en het aantal kijkers. 

Een speciale internetsite stelt de rechthebbenden in staat hun uitzendingen te claimen. Via deze website ontvangen de rechthebbenden vervolgens hun royaltyrapportage en vindt automatisch uitkering van de toekomende gelden plaats.

Jaarlijks rapporteert Videma bijna 4.500 rechthebbenden die goed zijn voor 5.500 verschillende programmatitels met 140.000 uitzendingen.