FilmService voor videovertoningen

Ook voor het vertonen van videofilms is toestemming vereist. Dit geldt voor vertoning van video d.m.v. Dvd, Blu-ray, Download of Stream. De videofilm mag zonder verdere verplichtingen thuis, in de familiekring, worden bekeken. Wilt u buiten deze kring een videofilm vertonen, dan moet u daarvoor eerst toestemming van de rechthebbende verkrijgen. FilmService regelt deze toestemming voor u.

Via FilmService krijgt u toegang tot een groot aanbod van film en documentaire titels. Met de licentie van FilmService krijgt u snel en eenvoudig de benodigde toestemming middels een licentie voor het vertonen van videofilms.

Het kan zijn dat uw Videma licentie (ook) toestemming geeft voor het vertonen van videofilms. Of dit het geval is kunt u hier bekijken. Het is Videma toegestaan om de catalogus van FilmService mee te licenseren. Deze afspraak tussen Videma en FilmService is bedoeld om het verkrijgen van toestemming administratief en contractueel te vergemakkelijken.

Via FilmService kunt u naast de benodigde vertoningsrechten ook de Dvd of Blu-ray huren. FilmService helpt u tevens graag bij het samenstellen van uw filmprogramma.

Op de website van Filmservice kunt u meer informatie vinden over de verschillende licenties die u kunt aanvragen om de toestemming voor het vertonen van films te verkrijgen.