Kant-en-klare licentie

Er bestaan zeer veel verschillende soorten tv-programma's: speelfilms, (soap-)series, documentaires, spelprogramma's, sportuitzendingen enzovoorts. Maar of het nu gaat om een sportevenement of een film, alles wat op tv wordt uitgezonden, is ooit gemaakt en heeft een rechthebbende. Deze rechthebbende heeft volgens de Auteurswet het exclusieve recht op openbaarmaking. Hij kan aan een derde toestemming geven voor openbaarmaking, en in ruil daarvoor een vergoeding vragen.

Het is voor u ondoenlijk van elk programma steeds de juiste rechthebbende te achterhalen: het gaat immers om tienduizenden uitzendingen die eigendom zijn van duizenden rechthebbenden van over de gehele wereld

Met een licentie Videma lost u dit probleem op. Videma fungeert als een intermediair: u krijgt de noodzakelijke toestemming voor het vertonen en de vergoeding die u betaalt, komt via Videma terecht bij de rechthebbenden. De uitvoering wordt zo via één loket gebundeld. Met uitzondering van de muziekrechten kunt u dus in één keer alle rechten voor het vertonen van tv-programma’s afhandelen. Dat voorkomt dat u zelf al die rechthebbenden moet benaderen.

Naast het verwerken van binnenkomende aanvragen, neemt Videma natuurlijk ook zelf het initiatief om vertoners te informeren over eventuele verplichtingen. Dat gebeurt zoveel mogelijk in samenwerking met brancheorganisaties.

Een wet dient nageleefd te worden. Met de wetgeving op het gebied van het auteursrecht is dat natuurlijk niet anders. Videma beschikt over een buitendienst die niet alleen controleert, maar tevens behulpzaam kan zijn bij het inventariseren van het tv-gebruik en het adviseren van een passende regeling.

Praktische informatie over de licentie vindt u hier.