TV-makers verdienen bescherming

Televisie neemt in onze samenleving een prominente plaats in. Het aantal tv-kanalen groeit met de dag. Er zijn zenders die op specifieke doelgroepen zijn gericht, met uitsluitend sport, of muziek, of alleen tekenfilms voor kinderen.

Ook het zakelijk vertonen van tv-programma’s heeft een enorme vlucht genomen. In veel bedrijven en instellingen biedt tv extra mogelijkheden voor ontspanning, informatie en amusement. Soms is het vertonen van tv-programma's zelfs onderdeel van de bedrijfsformule, denk maar aan winkels en horecabedrijven. Steeds grotere beeldschermen trekken een steeds breder publiek. Het zakelijk vertonen van een tv-programma is echter niet zonder meer toegestaan. Op grond van het intellectuele eigendomsrecht mogen eigenlijk alleen de rechthebbenden van een tv-programma hun programma ‘openbaar maken’. En dus kunnen alleen zij anderen hiervoor toestemming geven.

Vanzelfsprekend gaan rechthebbenden zorgvuldig om met de bescherming van hun intellectuele eigendom. Het is immers hun enige bron van inkomsten. Bovendien stelt het ze in staat nieuwe, vaak kostbare programma’s te maken. En daar heeft iedereen weer plezier van.