Waarom toestemming?

In veel bedrijven en instellingen heeft het aanbieden van tv-programma’s meerwaarde: het biedt ontspanning, informatie en amusement. Soms is het vertonen van tv-programma's zelfs onderdeel van de bedrijfsformule, denk bijvoorbeeld aan winkels en horecabedrijven. Steeds grotere beeldschermen trekken een steeds breder publiek.

Het zakelijk vertonen van een tv-programma is echter niet zonder meer toegestaan. Op grond van het intellectuele eigendomsrecht mogen alleen de rechthebbenden van tv-programma’s hun programma’s openbaar maken. Alleen zij kunnen anderen toestemming verlenen om de beelden openbaar te maken.

Vanzelfsprekend gaan rechthebbenden zorgvuldig om met de bescherming van hun intellectuele eigendom. Het is immers hun enige bron van inkomsten. Bovendien stelt het ze in staat nieuwe, vaak kostbare programma’s te maken. En daar heeft iedereen weer plezier van.

De rechthebbenden hebben Videma aangewezen om de rechten te regelen en licenties af te geven aan zakelijke gebruikers. In ons jaarverslag kunt u inzien hoe de vergoedingen die wij jaarlijks van onze licentiehouders ontvangen, worden verdeeld.