Het EK voetbal staat weer voor de deur. Ga je één of meerdere wedstrijden vertonen? Bekijk dan hier welke licentie je nodig hebt!

Bestuur en organisatie

Op deze pagina tref je informatie aan over ons bestuur en de organisatie.

Bestuur

Mevrouw mr. E.H. Swaab - Voorzitter
Nevenfuncties:
Voorzitter Pensioenraad PFZW (bezoldigd)
Voorzitter Bestuur Fonds 21 (bezoldigd)
Voorzitter Nationaal Muziekinstrumentenfonds
Bestuurslid STAK Goudse Verzekeringen BV (bezoldigd)
Voorzitter Bestuur STAK Heitma Holding BV (bezoldigd)
Bestuurslid Stichting Fondsen NKI
Bestuurslid Stichting Boogaerdt/Van der Schoot


De heer I.P.M. Kuijf - Secretaris
Nevenfuncties:
DGA van IPM Consultancy & Strategie (bezoldigd)
Lid van de Raad van Advies van Xsaga (bezoldigd)
Lid van de RvB Springbok Group (bezoldigd)
Voorzitter van de RvC ANP (bezoldigd)
Lid van de Raad van Advies RoadShow Group (bezoldigd)
Lid van de Raad van Advies Lamboo Medical (bezoldigd)
Lid van de RvC TWC Holding (bezoldigd)
Voorzitter en Lid Bestuur Stichting Reclame Code (bezoldigd)
Lid van de Raad van Advies Veltmeijer Group (bezoldigd)
Voorzitter Bestuur NMO (bezoldigd)
Ambassadeur Amsterdam Diner Foundation


Mevrouw drs L.H. van Deth MBA - Penningmeester
Nevenfuncties:
Lid van de Raad van Advies ING Nederland (bezoldigd) 
Lid van de Raad van Commissarissen Ymere (bezoldigd) 
Lid van de Raad van Toezicht van Stichting Nationaal Muziekinstrumenten Fonds
Voorzitter van het Bestuur van Samenwerkende Hulporganisaties/Giro 555
Voorzitter van de Raad van Toezicht CNV Vakmensen (bezoldigd)
Voorzitter van de Raad van Toezicht ArtEZ University of the Arts (bezoldigd)

Directie

De heer drs. J.C.F. van der Ploeg - Algemeen Directeur
Nevenfuncties:
Algemeen directeur Bureau Filmwerken BV (bezoldigd)
Bestuurslid VOI©E

Commissie van Rechthebbenden

Mevrouw J.G.M. Kroeze - Onafhankelijk Voorzitter
Nevenfuncties:
Onafhankelijk voorzitter FEMU (bezoldigd)
Bestuurslid SINF
Lid executive committee ALAI


De heer A.J. Landsmeer - Lid Groepsvertoning / Doorgifte namens SEKAM en NCP

Nevenfuncties:
Directeur NCP (bezoldigd)
Bestuurslid/Penningmeester SEKAM Video (bezoldigd)
Bestuurslid/Penningmeester SBF (bezoldigd)
Bestuurslid RodAP 
Bestuurslid PCMI
Bestuurslid Federatie auteursrechtbelangen
Voorzitter Dorpsraad gemeente Watergang
Adviseur Ziggo
Vrijwilliger Staatsbosbeheer


De heer A. Kramer - Lid Doorgifte namens VCO

Nevenfuncties:
Legal Director Legal Talpa Network (bezoldigd)
Lid / Voorzitter Raad van Participanten Nicam 
Bestuurder Stichting PCMI
Lid College van Beroep Reclamecode Commissie
Bestuurslid / Penningmeester Stichting Collectieve Gelden Omroep (SCGO)


De heer A. de Jong - Lid Groepsvertoning namens NVPI

Nevenfuncties:
Algemeen directeur NVPI (bezoldigd)
Algemeen directeur FDN (bezoldigd)
Algemeen directeur NVPI Audio (bezoldigd)
Algemeen directeur de Edison Stichting (bezoldigd)
Algemeen directeur NVPI Interactief (bezoldigd)
Bestuurslid VOI©E
Bestuurslid Stichting Digitalisering Nederlandse Cinema
Bestuurslid Stichting ondersteuning Klassieke Muziek Coalitie
Bestuurslid BREIN
Bestuurslid Stichting Filmonderzoek
Bestuurslid PCMI
Voorzitter Federatie Auteursrechtbelangen
Lid van de Raad van Advies Stichting Nederlands Filmfestival
DGA Knockwood (bezoldigd)
Bestuurslid Stichting TinnitusFree

 
De heer M. Hoogenberk - Lid Groepsvertoning namens Fintage Audiovisual Rights B.V.
Nevenfuncties:
Executive Vice President Fintage Audiovisual Rights B.V. (bezoldigd)
CEO Lasso Rights Ltd. (bezoldigd)
Toezichthouder AGICOA Europe Brussels
Associated member at Eurocopya

 
De heer R.A. Vecht - Lid Groepsvertoning / Doorgifte namens NPO
Nevenfuncties:
Hoofd Juridische Zaken NPO (bezoldigd)
Bestuurslid Stichting PCMI
Lid Vergadering van Aangeslotenen
Bestuurslid SCGO
Lid Overlegorgaan Post- en Telecommunicatie OPT
Lid Legal and Public Affairs Committee EBU
Lid Statutes Group EBU
Voorzitter Stichting Sem Presser Archief


Mevrouw M.N.J. van der Linden - Lid Groepsvertoning namens VCO
Nevenfuncties:
Director Human Recources & Legal RTL (bezoldigd)
Bestuurslid SCGO 
Bestuurslid Rodap
Bestuurslid NDP
Bestuurslid NL Ziet
Bestuurslid Stichting Organisatie voor Persuitgeversrecht
Bestuurslid ESNS Eurosonic Noorderslag 


De heer I. Bonifield - Lid Groepsvertoning namens IFTA

Nevenfuncties:
Plaatsvervangend Algemeen Adviseur IFTA Collections (bezoldigd)
Plaatsvervangend bestuurslid AGICOA


Mevrouw J.V. Saunders - Lid Groepsvertoning namens MPA

Nevenfuncties:
Managing Director, Senior Vice-President, Rights Management MPA (bezoldigd)
Bestuurslid AGICOA


De heer M.T.J. Rowland - Lid Groepsvertoning namens Compact Media Group Ltd.
Nevenfuncties:
Directeur Compact Collections (bezoldigd)
Directeur Compact Media Group (bezoldigd)
Directeur Compact Capital (bezoldigd)
Directeur Compact Media Holdings (bezoldigd)
Directeur Compact Media Finance (bezoldigd)
Directeur Compact Music Services (bezoldigd)
Directeur Compact Data (bezoldigd)
Directeur On Music (bezoldigd)
Directeur AVLA (Audio Visual Licensing Alliance)
Raad van bestuur AGICOA


De heer F.H.G.J. Rutten - Lid Groepsvertoning namens Eredivisie Media & Marketing C.V.

Nevenfuncties:
Directeur Eredivisie Beheer B.V. 
Directeur Eredivisie Media & Marketing C.V.
Directeur Disney Networks Group Sports Europe B.V. 
Werknemer The Walt Disney Company Benelux B.V. (bezoldigd)


De heer T. de Lange - Lid Doorgifte namens AGICOA

Nevenfuncties:
Managing Director AGICOA (bezoldigd)
Managing Director AGICOA Europe a.s.b.l.
Bestuurslid AGICOA Europe Brussels
Bestuurslid AGICOA GmbH
Bestuurslid AGICOA Norge
Bestuurslid PRD
Bestuurslid ALGOA
Bestuurslid CRC
Bestuurslid ISAN IA
Bestuurslid ERA
Bestuurslid AVLA

Wanneer er geen nadere vermelding is zijn de functies onbezoldigd.

Geschillencommissie Rechthebbenden

Mevrouw mr. R.E. Weening - Voorzitter
De heer mr. T.D. Sigterman - Lid
De heer E.H. Ludwig - Lid