Het EK voetbal staat weer voor de deur. Ga je één of meerdere wedstrijden vertonen? Bekijk dan hier welke licentie je nodig hebt!

Privacy statement

Jouw privacy vinden we belangrijk bij Videma. In ons privacy statement lees je hoe we zorgvuldig met jouw gegevens omgaan.

Het vertonen van tv-beelden in een zakelijke omgeving mag volgens de Auteurswet alleen met toestemming van de programmamakers, zoals omroepen en producenten. Die toestemming kan worden geregeld met een licentie van Videma. Videma gaat licenties aan met zakelijke gebruikers en incasseert bij hen jaarlijks vergoedingen, die weer aan tv-makers worden uitgekeerd.

Om dat te kunnen doen, heeft Videma gegevens nodig van de zakelijke gebruikers met wie zij licenties afsluit, of die zij benadert om na te gaan of een licentie afgesloten zou moeten worden. Verder onderhouden we regelmatig contact met onze licentienemers voor relatiebeheer en administratie en om hen op de hoogte te houden van nieuws en relevante ontwikkelingen.

Wij richten ons op zakelijke gebruikers. Waar mogelijk gebruiken we alleen bedrijfsinformatie. Toch zal ook informatie met betrekking tot zakelijke gebruikers persoonsgegevens kunnen bevatten. Daar gaan wij uiteraard zorgvuldig en volgens de privacywetgeving mee om. Wij leggen dat uit in dit statement.

Let op: dit statement kan wijzigen. Kijkt u dus steeds op onze websites voor de meest actuele versie.

 

Waarvoor en hoe wij gegevens gebruiken

Videma verwerkt persoonsgegevens uitsluitend om (licentie)overeenkomsten met tv-makers en zakelijke gebruikers aan te gaan en uit te voeren, en voor het verlenen van diensten die daarmee samenhangen, zoals ons portal myVidema. Steeds heeft dat te maken met exploitatie van auteursrechten voor zakelijk gebruik. Het gaat dan om registratie van relatiegegevens voor het uitvoeren van overeenkomsten: het voeren van financiële administratie, verwerking van betalingen en nakoming van wettelijke verplichtingen en het afhandelen van vragen en incidenten.

Als je bijvoorbeeld namens je bedrijf een licentie aanvraagt, zullen je contactgegevens op de licentie verschijnen. Eventuele correspondentie betreffende de licentie zal aan jou persoonlijk worden gericht. Voor alle verwerkingen van persoonsgegevens geldt, dat alleen die gegevens worden gebruikt die je zelf actief hebt achtergelaten. Overigens vraagt Videma slechts om de gebruikelijke relevante functiegegevens: naam, m/v, functie en (indien je daar zelf de voorkeur aan geeft) een rechtstreeks zakelijk mailadres en telefoonnummer.

In het kader van de informatievoorziening is aan de licentie een kosteloze e-nieuwsbrief verbonden. Je kunt je hiervoor te allen tijde eenvoudig afmelden (via een afmeldlink in de nieuwsbrief), als je deze niet meer wenst te ontvangen.

Wij verkrijgen gegevens doorgaans rechtstreeks van jou, bijvoorbeeld als wij een licentie met je sluiten. Of als je gegevens via onze website aan ons stuurt of gebruikmaakt van myVidema. Daarnaast krijgen wij gegevens van brancheverenigingen die met ons collectieve afspraken maken ten behoeve van hun leden, of adressenbestanden van de Kamer van Koophandel (waarbij wij zoveel als mogelijk bedrijfsinformatie zonder persoonsgegevens verzamelen).

Wij bewaren en gebruiken persoonsgegevens uitsluitend voor zorgvuldig vastgestelde doelen, en niet langer dan nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met je hebben, voor het leveren van onze diensten of zolang de wet dat voorschrijft. Je gegevens worden door ons adequaat beveiligd, en niet zomaar met anderen gedeeld, maar alleen als dat noodzakelijk is voor onze dienstverlening (bijvoorbeeld om bij een branchevereniging na te gaan of je behoort tot een categorie waarvoor aparte afspraken gelden) of als de wet ons daartoe verplicht. Met externe dienstverleners hebben wij goede afspraken over gebruik en beveiliging van de gegevens, onder onze verantwoordelijkheid.

 

Jouw rechten

Je hebt recht op inzage in je persoonsgegevens. Je hebt ook het recht om correctie of verwijdering van je persoonsgegevens te vragen als die niet meer nodig zijn of niet correct. Daarnaast kun je bezwaar aantekenen tegen het gebruik van je gegevens. Je kunt ons schriftelijk verzoeken om inzage in de persoonsgegevens die wij mogelijk van je verwerken. Als blijkt dat je gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kun je ons uiteraard vragen om die gegevens te wijzigen of aan te vullen. Je kunt je verzoek sturen aan de contactgegevens onderaan dit statement.

 

Cookies

Op de website www.videma.nl en de daarop toegankelijke portals gebruiken we cookies. Dit zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes die we op je computer, tablet of mobiele telefoon plaatsen als je onze websites bezoekt. De cookies die wij gebruiken dienen om de website en portal correct te laten werken (functional cookies) en om geanonimiseerde gegevens te verzamelen over hoe de website wordt gebruikt (analytical cookies). Cookies worden gebruikt voor functionaliteiten op de website en voor meer gebruiksgemak. Je kunt je browser zo instellen dat deze geen cookies accepteert.

 

Vragen of klachten

Als je van mening bent dat Videma de wetgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens jegens jou niet correct naleeft of als je vragen of opmerkingen hebt over ons privacy statement, dan kun je deze richten aan je contactpersoon bij Videma of aan:

Stichting Videma
Afdeling Frontoffice
Papland 19e
4206 CK Gorinchem
E-mail: juridischezaken@videma.nl

Uiteraard kun je ook altijd op ieder moment terecht met vragen of klachten bij de Autoriteit Persoonsgegevens.