Informatie voor licentiehouders in verband met coronavirus

Veel bedrijfssectoren ondervinden verregaande gevolgen van de maatregelen die genomen zijn om de verspreiding van het coronavirus terug te dringen. Door het besluit van de Rijksoverheid om ondernemers te verplichten de deuren te sluiten ontstaan acute financiële problemen. Datzelfde geldt voor de vele rechthebbenden die vertegenwoordigd worden door Videma.

Deze ongekende situatie vraagt om solidariteit. Videma heeft in overleg met VNO-NCW en MKB-Nederland besloten om bedrijven, instellingen en winkels met commercieel publiekstoegankelijke ruimte, die als gevolg van deze maatregelen (verplicht) gesloten zijn, vrij te stellen van (volledige) betaling van de licentievergoeding 2020 gedurende deze sluitingsperiode.

De door Videma te verstrekken compensatie heeft geen juridische grondslag en wordt op vrijwillige basis verstrekt.

De compensatieregeling betreft twee groepen gebruikers:

Groep 1

Licentiehouders met een licentie voor zakelijk Tv-gebruik in door de Rijksoverheid verplicht gesloten commercieel publiekstoegankelijke ruimten. Deze groep licentiehouders ontvangt een compensatie van 100% van de licentievergoeding over de verplicht gesloten periode.

In groep 1 vallen de volgende licentiemodellen:

    Licentiemodel Verwijzing (klik op regeling) Periode (weken)
    Bibliotheken Regeling Bibliotheken 8
    Café Regeling Café 11
    Cafetaria Regeling Cafetaria 11
    Fitness Regeling Fitness 15
    Fysiotherapie Regeling Fysiotherapie 7
    Paramedische
    bedrijven
Regeling Paramedische bedrijven 7
    Sportkantines - en
    bonden (NOC*NSF)
Regeling Sportkantines 15
    Wellness Regeling Wellness 11

 

Groep 2

Licentiehouders met een licentie voor zakelijk Tv-gebruik in commercieel publiekstoegankelijke ruimten die niet verplicht gesloten waren, maar wel zwaar getroffen als gevolg van de maatregelen die de Rijksoverheid heeft getroffen. Deze groep licentiehouders ontvangt een compensatie van 50% van de licentievergoeding gedurende een vaste periode van drie maanden.

In groep 2 vallen de volgende licentiemodellen:

    Licentiemodel Verwijzing (klik op regeling)
    Bed & Breakfast Regeling Bed & Breakfast
    Detailhandel Regeling Detailhandel
    Hotel Regeling Hotel
    Mobiliteitsbedrijven
    (BOVAG)
Regeling BOVAG
    Recreatie Regeling Recreatie
    Televisiewinkels Regeling Televisiewinkels

 

Indien u over een licentie beschikt die in één van beide groepen valt ontvangt u een compensatie. Deze compensatie wordt verrekend op de factuur met betrekking tot de licentievergoeding 2020 als deze factuur nog niet eerder dit jaar is opgemaakt. Indien u de factuur voor de licentievergoeding 2020 al heeft ontvangen, ontvangt u een creditnota ter hoogte van de compensatie.

Leden van brancheorganisaties die de jaarlijkse factuur van hun brancheorganisatie ontvangen, ontvangen de compensatie in 2020 via de factuur (of creditnota) die zij van hun brancheorganisatie ontvangen.

Ten overvloede wordt opgemerkt dat de compensatieregeling alleen wordt toegepast op de hiervoor genoemde licentiemodellen. Bedrijven die voldoen aan de hiervoor omschreven criteria en gebruikmaken van een andere dan de genoemde licentiemodellen komen niet voor compensatie in aanmerking. De compensatie is eveneens niet van toepassing voor bedrijven en instellingen die niet aan de hiervoor omschreven criteria voldoen.

Zakelijk tv-gebruik

In steeds meer bedrijven en instellingen worden tv-programma’s vertoond. Tv verrijkt de klantervaring, toont goed gastheerschap en biedt ontspanning, informatie en amusement. Als u tv-beelden vertoont in een zakelijke omgeving mag dit volgens de Auteurswet alleen indien u toestemming heeft van de programmamakers, zoals omroepen en producenten.
U regelt die toestemming met een licentie van Videma.

De vergoedingen die wij jaarlijks bij zakelijke gebruikers incasseren, worden aan de tv-makers uitgekeerd.

Videma is, net als Buma en Sena, aangesloten bij branchevereniging VOI©E en beschikt over het keurmerk voor organisaties die zich bezighouden met het collectief beheer van rechten (CBO-keurmerk).

Lees meer over VOI©E en CBO

Maatwerkregelingen

      

Alle maatwerkregelingen bekijken.