Coronacompensatie

De coronacrisis heeft veel ondernemers en bedrijven (financiële) schade opgeleverd. Veel sectoren hebben te maken gehad met de gevolgen van de intelligente lockdown. Ook de rechthebbenden die door Buma, Sena en Videma worden vertegenwoordigd lijden hieronder.

De Commissie Auteursrecht van VNO-NCW en MKB Nederland en de VOI©E-leden Buma, Sena en Videma zijn daarom, evenals in 2020, met wederzijds begrip voor elkaars positie met elkaar in gesprek gegaan. Wederom zijn er afspraken gemaakt over een compensatieregeling die wordt toegepast op de licenties die (al dan niet door middel van een collectief contract) zijn afgegeven voor 2021. Voor veel licentiehouders betekent dit dat zij een compensatie zullen ontvangen van 100% van de licentievergoeding over de door de Rijksoverheid verplicht gesloten periode als gevolg van Covid-19.

De regeling houdt het volgende in:

  1. In verplicht gesloten sectoren met commercieel publiekstoegankelijke ruimten vindt 100% compensatie van de licentievergoeding plaats over de door de Rijksoverheid verplicht gesloten periode als gevolg van Covid-19.

  2. Voor alle commerciële instellingen met publiekstoegankelijke ruimten waarbij sprake is van specifieke verplicht gesloten bedrijfsonderdelen op last van de Rijksoverheid, vindt compensatie plaats van 100% van de desbetreffende licentievergoeding over de verplicht gesloten periode welke staat vermeld op Rijksoverheid.nl.

    Hieronder vallen bijvoorbeeld licenties voor het gebruik van muziek- en/of Tv in het horeca- en fitnessgedeelte van:
    - Hotel
    - Recreatiesector

Zakelijk tv-gebruik

In steeds meer bedrijven en instellingen worden tv-programma’s vertoond. Tv verrijkt de klantervaring, toont goed gastheerschap en biedt ontspanning, informatie en amusement. Als u tv-beelden vertoont in een zakelijke omgeving mag dit volgens de Auteurswet alleen indien u toestemming heeft van de programmamakers, zoals omroepen en producenten.
U regelt die toestemming met een licentie van Videma.

De vergoedingen die wij jaarlijks bij zakelijke gebruikers incasseren, worden aan de tv-makers uitgekeerd.

Videma is, net als Buma en Sena, aangesloten bij branchevereniging VOI©E en beschikt over het keurmerk voor organisaties die zich bezighouden met het collectief beheer van rechten (CBO-keurmerk).

Lees meer over VOI©E en CBO

Maatwerkregelingen

      

Alle maatwerkregelingen bekijken.