Coronacompensatie

De coronacrisis levert veel ondernemers en bedrijven (financiële) schade op. Veel sectoren hebben te maken gehad met de gevolgen van één of meerdere lockdowns. Ook de rechthebbenden die door Buma, Sena en Videma worden vertegenwoordigd lijden hieronder.

De Commissie Auteursrecht van VNO-NCW en MKB Nederland en de VOI©E-leden Buma, Sena en Videma zijn in 2020, met wederzijds begrip voor elkaars positie, met elkaar in gesprek gegaan. Er afspraken gemaakt over een compensatieregeling die wordt toegepast op de licenties die (al dan niet door middel van een collectief contract) zijn afgegeven voor voor het jaar 2020.

In 2021 en 2022 hebben Buma, Sena en Videma - waar nodig - wederom compensatie verstrekt aan bepaalde groepen gebruikers. Meer details over de compensatieregeling voor de jaren 2021 en 2022 kunt u hier nalezen.

Zakelijk tv-gebruik

In steeds meer bedrijven en instellingen worden tv-programma’s vertoond. Tv verrijkt de klantervaring, toont goed gastheerschap en biedt ontspanning, informatie en amusement. Als u tv-beelden vertoont in een zakelijke omgeving mag dit volgens de Auteurswet alleen indien u toestemming heeft van de programmamakers, zoals omroepen en producenten.
U regelt die toestemming met een licentie van Videma.

De vergoedingen die wij jaarlijks bij zakelijke gebruikers incasseren, worden aan de tv-makers uitgekeerd.

Videma is, net als Buma en Sena, aangesloten bij branchevereniging VOI©E en beschikt over het keurmerk voor organisaties die zich bezighouden met het collectief beheer van rechten (CBO-keurmerk).

Lees meer over VOI©E en CBO

Maatwerkregelingen

      

Alle maatwerkregelingen bekijken.