Het EK voetbal staat weer voor de deur. Ga je één of meerdere wedstrijden vertonen? Bekijk dan hier welke licentie je nodig hebt!

Disclaimer

Videma heeft een disclaimer opgesteld. Hierin lees je onze aansprakelijkheidsuitsluitingen voor het gebruik van onze website.

Videma is niet aansprakelijk voor schade geleden als gevolg van of verband houdende met informatie verstrekt op deze website. Ook is Videma niet aansprakelijk voor fouten en onderbrekingen in het functioneren van de website. Videma aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud en/of het gebruik van websites van derden waarnaar de website verwijst, noch voor het verwijzen naar deze sites.


De auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op de teksten, illustraties en ander beschermd materiaal op de website berusten bij Videma en haar licentiegevers. Het is toegestaan om het op de website ter beschikking gestelde materiaal te downloaden en te printen voor privégebruik of voor interne bedrijfsdoeleinden. Tenzij op de website uitdrukkelijk anders is aangegeven, is het zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Videma niet toegestaan het beschikbaar gestelde materiaal anderszins te kopiëren, te wijzigen, te distribueren, te verspreiden of op andere wijze te gebruiken.