Lees hier meer informatie over het EK voetbal 2024

Feedback als rechthebbende

Ben je een rechthebbende en heb je een klacht over onze dienstverlening? Op deze pagina lees je hoe je een klacht indient.

Bij Videma doen we er alles aan om een zo goed mogelijke service te bieden aan jou als rechthebbende. Maar we begrijpen dat dingen soms anders lopen dan verwacht. Heb je een klacht over ons? Dat vinden we vervelend. Maar we horen natuurlijk graag wat de reden is. Dan gaan we zo snel mogelijk op zoek naar een oplossing.

Je kunt je klacht - met heldere onderbouwing - uiterlijk 3 maanden na het ontstaan van de klacht bij ons indienen. Verstuur je klacht per post of per mail naar:

Stichting Videma
T.a.v. het bestuur
Papland 19e
4206 CK Gorinchem
Of per e-mail: geschil@videma.nl

 

Behandeling van je klacht

Uiterlijk binnen 2 maanden sturen we je een ontvangstbevestiging van je klacht. We zorgen ervoor dat we je klacht binnen 3 maanden in behandeling nemen. Hiervan krijg je bericht. Als we je klacht niet binnen die termijn in behandeling nemen - bijvoorbeeld door de complexiteit - dan kunnen we de reactietermijn verlengen tot maximaal 1 jaar. Je krijgt hier tussentijds bericht over (iedere 6 maanden).

 

Niet tevreden, geen reactie of afhandeling niet op tijd?

Is je klacht niet binnen de daarvoor gestelde termijn afgehandeld, ben je niet tevreden met de afhandeling of heb je geen reactie ontvangen over je klacht? Dan kun je binnen 3 maanden nadat de gestelde termijn is verstreken, je klacht indienen bij de Geschillencommissie van Videma. Download het procesreglement van de Geschillencommissie van Videma.

Verstuur je klacht per post naar:
Secretaris van de Videma Geschillencommissie
Papland 19e
4206 CK Gorinchem 

 

Geschillencommissie Repartitie

Voor een goede afhandeling van een geschil dat ontstaat naar aanleiding van de uitvoering van de repartitiereglementen Groepsvertonen en/of Doorgifte, dien je de procedures te volgen die staan beschreven in de betreffende repartitiereglementen.