Lees hier meer informatie over het EK voetbal 2024

Veelgestelde vragen

Hieronder zie je per categorie de veelgestelde vragen.

Factuur

Hoe ontvang ik een kopie factuur?

In je online dossier kun je een kopie van de (originele) factuur downloaden/aanvragen. Je inloggegevens vind je op de herinnering of aanmaning. Als je deze via de e-mail hebt ontvangen, dan kun je in de e-mail doorklikken naar je dossier.

Ik zie een aanmeld- en betalingskorting op mijn factuur. Hoe zit dat?

Als je tijdig een licentie bij Videma aanvraagt, krijg je een aanmeld- en betalingskorting van 33,3% op het bruto factuurbedrag. Deze korting geldt alleen als je je factuur op tijd betaalt. Als je niet op tijd betaalt, krijg je een aanvullende factuur voor de vervallen aanmeld- en betalingskorting.

Hoe berekent Videma de jaarlijkse prijsindex?

Naar aanleiding van afspraken tussen MKB-Nederland/VNO-NCW en VOICE (namens de rechtenorganisaties) hanteren Buma, Sena en Videma een uniforme methodiek voor het bepalen van de prijsindex. Hierbij wordt de afgeleide Consumentenprijsindex (CPI) alle huishoudens van de meest recente maand juni, gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek, aangehouden. Elk jaar per 1 januari stemmen we onze tarieven hierop af.

Welk btw-percentage geldt voor de licentie van Videma?

Voor de licentie van Videma geldt het algemene btw-percentage van 21%. Dit is door de overheid bepaald.

Licentie

Welke tv-programma’s kan ik vertonen met de licentie van Videma?

Met de licentie van Videma krijg je auteursrechtelijke toestemming voor de doorgifte en groepsvertoning van alle tv-programma’s die worden uitgezonden op de kanalen: NPO 1, NPO 2, NPO 3 (en de digitale kanalen van de Nederlandse Publieke Omroep), RTL4, RTL5, RTL7, RTL8, RTLZ, SBS6, SBS9, NET5, Veronica, Disney XD, STAR Channel, Nickelodeon, MTV, Comedy Central, Discovery Channel en TLC. 

Let op: Tv-programma’s die worden uitgezonden op betaalzenders (zoals ESPN, Viaplay en Ziggo Sport) vallen niet onder de licentie van Videma.

Wordt mijn licentie elk jaar automatisch verlengd?

Ja, je licentie loopt automatisch door. Hier hoef je zelf niks voor te doen. Wil je je licentie opzeggen? Dan geldt een opzegtermijn van één kalendermaand. Bekijk hier de licentievoorwaarden.

Hoe kan ik mijn licentie opzeggen?

Je kan je licentie beëindigen door een aangetekende brief te sturen naar Videma. Let op: je licentie is het eerste kalenderjaar niet opzegbaar. Na dat jaar heb je een opzegtermijn van 1 maand.

Postadres:
Stichting Videma
Papland 19e
4206 CK Gorinchem

Zijn scholen niet vrijgesteld van een auteursrechtelijke vergoeding?

Vertoon je tv-programma’s als onderdeel van het onderwijsprogramma? Dan geldt er een vrijstelling. Als je tv-programma’s vertoont voor amusement en ontspanning, dan geldt de vrijstelling niet en heb je een licentie nodig.

Zie voor meer informatie de speciale onderwijsportal Auteursrecht & onderwijs.

Kan Videma een licentie weigeren of intrekken?

Ja, dat kan wanneer er niet voldaan wordt aan de licentievoorwaarden. Als we de licentie weigeren of intrekken, leggen we dat schriftelijk uit.

 

Betaal ik de licentie niet al via Koninklijke Horeca Nederland (KHN)?

Nee. Als lid van KHN kom je in aanmerking voor een branchekorting. Maar de factuur ontvang je altijd van Videma. Neem voor meer informatie contact op met KHN.

Heeft Videma een samenwerking met de brancheorganisatie waarvan ik lid ben?

Videma heeft met diverse brancheorganisaties afspraken gemaakt. Als er met jouw brancheorganisatie een overeenkomst is gesloten, vind je deze informatie op de tarievenpagina van jouw doelgroep.

Wanneer heb ik een evenementenlicentie nodig?

Onder een evenement verstaan wij: Een (meestal) aangekondigde en georganiseerde gebeurtenis met een vaste begin- of einddatum. De gebeurtenis is gratis of middels entreegeld te bezoeken en soms in besloten vorm.

Met name tijdens grote evenementen (zoals sportwedstrijden of het Songfestival etc.) worden veel vertoningen georganiseerd. Denk bijvoorbeeld aan het vertonen in een bioscoop, stadion of op een plein. Twijfel je of jouw vertoning binnen de reguliere licentie of een evenementenlicentie valt? Neem dan contact met ons op. Vraag de licentie ruim op tijd aan.

Heb ik ook een licentie nodig voor de schermen in de fitnessapparatuur?

Als je op deze schermen één of meer van de volgende zenders vertoont, heb je een licentie nodig: NPO 1, NPO 2, NPO 3 (en de digitale kanalen van de Nederlandse Publieke Omroep), RTL4, RTL5, RTL7, RTL8, RTLZ, SBS6, SBS9, NET5, Veronica, Disney XD, STAR Channel, Nickelodeon, MTV, Comedy Central, Discovery Channel en TLC. Kijk, afhankelijk van jouw bedrijfssoort, voor meer informatie op de tarievenpagina voor Sport- en fitnesscentra of Fysiotherapiepraktijken.

Wij zijn een sportvereniging en lid van een sportbond die is aangesloten bij NOC*NSF. Krijg ik dan korting?

NOC*NSF en Videma hebben een brancheovereenkomst gesloten. Als jouw sportvereniging lid is van een sportbond die is aangesloten bij NOC*NSF, kan je mogelijk via de sportbond korting krijgen op de licentie. Bekijk op de tarievenpagina voor sportverenigingen of dat van toepassing is.

Wij zijn een mbo-instelling. Hoe wordt de opgave aan Videma gedaan?

De factuur die je ontvangt baseren wij op de gegevens die we ontvangen van de MBO Raad. Heb je vragen over de opgave? Neem dan contact op met de MBO Raad.

Wij zijn een hbo-instelling. Hoe wordt de opgave aan Videma gedaan?

De factuur die je ontvangt baseren wij op de gegevens die we ontvangen van de Vereniging Hogescholen. Heb je vragen over de opgave? Neem dan contact op met de Vereniging Hogescholen.

Wij bieden als ziekenhuis onze patiënten de mogelijkheid tv te kijken op een door ons aangeboden tablet. Is hiervoor een licentie nodig?

Ja, hier heb je ook een licentie voor nodig. Het maakt namelijk niet uit op welke wijze je het tv-signaal ontvangt (bijv. op een tv of op een tablet).

Wij zijn een organisatie zonder winstoogmerk. Hebben wij dan ook een licentie nodig?

Ja, in dat geval heb je ook een licentie nodig. Het maakt niet uit of je als organisatie een winstoogmerk hebt of niet.

Algemeen

Tv was toch altijd gratis, waarom moet ik deze vergoeding betalen?

Televisie is populair in de zakelijke markt. Om rechthebbenden (omroepen en producenten) te beschermen, heb je als ondernemer - volgens de Auteurswet - toestemming nodig om tv-programma’s te vertonen. Om dit makkelijk en snel te regelen, is Videma door de rechthebbenden aangewezen om een compleet tv-pakket aan te bieden met een kant-en-klare licentie. Zo worden de rechthebbenden betaald voor hun werk en verrijk jij je onderneming met tv-programma’s.

Betaal ik niet al auteursrechten via mijn provider?

Het tv-abonnement van je provider zorgt ervoor dat je een tv-signaal ontvangt en privé tv-programma’s kan kijken. Het abonnement van je provider geeft je geen toestemming om deze programma’s ook aan derden (zoals klanten, bezoekers of personeel) te tonen. Deze toestemming krijg je wel met een licentie van Videma. Je kan dit nalezen in de algemene voorwaarden van je provider.

Maakt het nog verschil hoe ik het tv-signaal binnenkrijg?

Nee, dat maakt geen verschil. Of je het signaal nu via kabel, draadloos netwerk, satelliet of anderszins ontvangt: je hebt een licentie nodig om auteursrechtelijke toestemming te krijgen voor het vertonen van tv-programma’s.

Voert Videma ook controle uit?

Ja, dat wordt ook van ons verwacht door de rechthebbenden die wij vertegenwoordigen.

Ik betaal al aan Buma en/of Sena, is dat niet hetzelfde als Videma?

Nee. Buma en Sena verlenen licenties om muziek af te spelen in bijvoorbeeld een winkel of café. Videma verleent licenties voor het vertonen van tv-programma’s.

Op welke wetgeving baseert Videma haar activiteiten?

Wij baseren onze activiteiten op de Nederlandse Auteurswet. Belangrijke artikelen zijn artikel 1 (rechthebbende heeft exclusieve recht op openbaarmaking) en artikel 12 (wat wordt verstaan onder openbaar maken).

De Auteurswet is bedoeld om rechten op intellectueel eigendom te beschermen (zoals tv-programma’s) en om bij inbreuk op deze rechten maatregelen te kunnen nemen. Verder staat in de Auteurswet beschreven in welke situaties de auteursrechthebbende zich op zijn rechten mag beroepen. Zo weten zowel rechthebbenden als gebruikers waar ze aan toe zijn.

Wil je meer informatie? Op auteursrecht.nl vind je meer informatie over de Auteurswet.

Ik heb een huisje op een park en ontvang van de parkeigenaar een factuur voor de Videma vergoeding. Klopt dit?

Neem in dit geval contact op met de parkeigenaar. Wij kunnen geen informatie geven over een factuur die wij niet rechtstreeks naar jou hebben gestuurd.