Lees hier meer informatie over het EK voetbal 2024

Licentievoorwaarden

Bekijk de licentievoorwaarden die horen bij de licenties die wij afgeven.

Videma hanteert bij het verstrekken van licenties voorwaarden, welke zijn goedgekeurd door het Collega van Toezicht Collectieve Beheersorganisaties Auteurs- en Naburige rechten (CvTA). U kunt de op dit moment geldende licentievoorwaarden hier downloaden. 

Veelgestelde vragen

Welke tv-programma’s kan ik vertonen met de licentie van Videma?

Met de licentie van Videma krijg je auteursrechtelijke toestemming voor de doorgifte en groepsvertoning van alle tv-programma’s die worden uitgezonden op de kanalen: NPO 1, NPO 2, NPO 3 (en de digitale kanalen van de Nederlandse Publieke Omroep), RTL4, RTL5, RTL7, RTL8, RTLZ, SBS6, SBS9, NET5, Veronica, Disney XD, STAR Channel, Nickelodeon, MTV, Comedy Central, Discovery Channel en TLC. 

Let op: Tv-programma’s die worden uitgezonden op betaalzenders (zoals ESPN, Viaplay en Ziggo Sport) vallen niet onder de licentie van Videma.

Wordt mijn licentie elk jaar automatisch verlengd?

Ja, je licentie loopt automatisch door. Hier hoef je zelf niks voor te doen. Wil je je licentie opzeggen? Dan geldt een opzegtermijn van één kalendermaand. Bekijk hier de licentievoorwaarden.

Op welke wetgeving baseert Videma haar activiteiten?

Wij baseren onze activiteiten op de Nederlandse Auteurswet. Belangrijke artikelen zijn artikel 1 (rechthebbende heeft exclusieve recht op openbaarmaking) en artikel 12 (wat wordt verstaan onder openbaar maken).

De Auteurswet is bedoeld om rechten op intellectueel eigendom te beschermen (zoals tv-programma’s) en om bij inbreuk op deze rechten maatregelen te kunnen nemen. Verder staat in de Auteurswet beschreven in welke situaties de auteursrechthebbende zich op zijn rechten mag beroepen. Zo weten zowel rechthebbenden als gebruikers waar ze aan toe zijn.

Wil je meer informatie? Op auteursrecht.nl vind je meer informatie over de Auteurswet.

Naar alle veelgestelde vragen