Lees hier meer informatie over het EK voetbal 2024

Feedback als vertoner

Ben je een vertoner en heb je feedback over onze dienstverlening? Op deze pagina tref je meer informatie over hoe wij met je feedback omgaan.

Bij Videma doen we er alles aan om een zo goed mogelijke service te bieden aan jou als vertoner. Maar we begrijpen dat dingen soms anders lopen dan jij van ons verwacht. Heb je feedback voor ons? Dan horen wij deze natuurlijk graag. Dan gaan we zo snel mogelijk op zoek naar een oplossing.

Videma maakt onderscheid in de volgende situaties:

 • Verzoek wijziging van een factuur of bedrijfsinformatie
 • Klacht over een in rekening gebrachte vergoeding
 • Een andere klacht?

 

Verzoek wijziging van een factuur of bedrijfsinformatie

Wil je een verzoek doen tot wijziging van bedrijfsinformatie of correctie van een in rekening gebrachte factuur? Dan kun je je verzoek binnen 3 maanden nadat de vergoeding in rekening is gebracht bij ons indienen. Verstuur je verzoek per post of per mail naar:

Stichting Videma
T.a.v. afdeling Backoffice
Papland 19e
4206 CK Gorinchem
E-mail: info@videma.nl

Het indienen van je verzoek heeft geen opschortende werking, dat wil zeggen: de factuur moet je nog steeds op tijd betalen. We handelen je verzoek uiterlijk binnen 2 maanden af.

Ben je niet tevreden over de aanpak van je verzoek, het resultaat van de afhandeling of is je verzoek niet op tijd behandeld? Ook daarover kun je een klacht bij ons indienen via het bovenstaande adres.

 

Klacht over een in rekening gebrachte vergoeding

Heb je een klacht over een in rekening gebrachte vergoeding? Dan kun je deze klacht binnen 3 maanden nadat de vergoeding in rekening is gebracht per brief of mail indienen onder vermelding van “klacht over in rekening gebrachte vergoeding”.
Verstuur je klacht per post of per mail naar:

Stichting Videma
T.a.v. afdeling klachten
Papland 19e
4206 CK Gorinchem
E-mail: klacht@videma.nl

 

Behandeling van je klacht

Uiterlijk binnen 1 maand nadat we je klacht hebben ontvangen, ontvang je onze beslissing over je klacht. Als dat niet lukt, laten we je in elk geval weten dat je klacht in behandeling is.

Het indienen van je klacht heeft geen opschortende werking, dat wil zeggen: de factuur moet je nog steeds op tijd betalen. Uiterlijk binnen 2 maanden na ontvangst van je klacht nemen we een beslissing.

 

Niet tevreden, geen reactie of afhandeling niet op tijd?

Heb je geen bericht van ons ontvangen of heb je geen beslissing gekregen binnen die 2 maanden? Of ben je niet tevreden over de uitkomst? Dan kun je je klacht indienen bij de Geschillencommissie Auteursrechten, binnen 3 maanden na indiening van je klacht bij Videma.

 

Geschillencommissie Auteursrechten

Voordat je je klacht voorlegt aan de Geschillencommissie Auteursrechten, is het handig om dit nog even door te lezen:

 • Wanneer je onze interne klachtenprocedure hebt doorlopen en we komen helaas niet tot een oplossing, dan kun je naar de Geschillencommissie Auteursrechten.
 • Dat kan ook als je binnen de reactietermijn geen ontvangstbevestiging (binnen 1 maand) of antwoord op je klacht hebt ontvangen (binnen 2 maanden).
 • De Geschillencommissie Auteursrechten behandelt uiteenlopende klachten over in rekening gebrachte vergoedingen. Bijvoorbeeld omdat een onjuist tarief is berekend of omdat de vergoeding volgens u niet klopt.
 • Het factuurbedrag mag niet hoger zijn dan € 100.000,- en je moet binnen 3 maanden nadat de vergoeding in rekening is gebracht een klacht of verzoek tot wijziging van bedrijfsinformatie of correctie van een in rekening gebrachte factuur volgens onze interne klachtenprocedure bij ons hebben ingediend. (Over geschillen over een in rekening gebrachte vergoeding met een factuurbedrag van € 100.000,- of meer dient de rechter zich uit te spreken. Het is dan aan de rechter of hij voor zijn uitspraak advies vraagt aan de Geschillencommissie Auteursrechten).
 • Gaat het om een factuur met een waarde van € 50.000,- of meer? Dan geef je het niet betaalde bedrag bij De Geschillencommissie Auteursrechten in bewaring.
 • Voor het indienen van een klacht wordt klachtengeld gevraagd. Geeft de Geschillencommissie Auteursrechten jou gelijk, dan krijg je dit bedrag terug. De hoogte van het klachtengeld hangt samen met de hoogte van de factuur en varieert van € 50,- (bij een factuurwaarde tot € 2.500,-) tot € 750,- (bij een factuurwaarde tussen € 50.000,- en € 100.000,- ).
 • De Geschillencommissie Auteursrechten betrekt bij haar beoordeling of de hoogte en de toepassing van een in rekening gebrachte vergoeding redelijk is in ieder geval:
      1. Het beginsel dat gelijke gevallen gelijk worden behandeld;
      2. De waarde van het gebruik van het werk in het economisch verkeer;
      3. De aard en de omvang van het gebruik;
      4. De zelfreguleringpraktijk.
 • Wordt het geschil niet binnen 3 maanden na de uitspraak van de Geschillencommissie Auteursrechten aan de rechter voorgelegd? Dan wordt hetgeen in de uitspraak van de Geschillencommissie Auteursrechten is vastgesteld, geacht te zijn overeengekomen tussen partijen.

Wil je meer informatie over de procedure bij de Geschillencommissie Auteursrechten, kijk dan op de website van De Geschillencommissie Auteursrechten.

 

Heb je een andere klacht?

Ook andere klachten kun je bij ons indienen. Verstuur je klacht - met vermelding van het soort klacht - per post of per mail naar:

Stichting Videma
T.a.v. afdeling overige klachten
Papland 19e
4206 CK Gorinchem
E-mail: klacht@videma.nl

 

Behandeling van je klacht

Uiterlijk binnen 1 maand nadat we je klacht hebben ontvangen, ontvang je onze beslissing op je klacht. Als dat niet lukt, laten we je in elk geval weten dat je klacht in behandeling is.

Het indienen van je klacht heeft geen opschortende werking, dat wil zeggen: de factuur moet je nog steeds op tijd betalen. Uiterlijk binnen 2 maanden na ontvangst van je klacht nemen we een beslissing.

 

Niet tevreden, geen reactie of afhandeling niet op tijd?

Heb je geen bericht van ons ontvangen of heb je geen beslissing gekregen binnen die 2 maanden? Of ben je niet tevreden over de uitkomst? Dan kun je binnen 3 maanden na het indienen van je klacht, het bestuur van Videma vragen je klacht opnieuw te beoordelen.
Verstuur je klacht per post of per mail naar:

Stichting Videma
T.a.v. Het Bestuur
Papland 19e
4206 CK Gorinchem
E-mail: juridischezaken@videma.nl