Het EK voetbal staat weer voor de deur. Ga je één of meerdere wedstrijden vertonen? Bekijk dan hier welke licentie je nodig hebt!

Auteursrecht zakelijk tv-gebruik

Ben jij een producent? Dan handelen we in opdracht van jou om te zorgen voor een eerlijke vergoeding voor de door jou gemaakte werken.

Namens jou en andere rechthebbenden, verlenen we door middel van één enkele licentie toestemming aan vertoners voor de openbaarmaking van jouw tv-programma’s.

Auteursrecht bij vertoning van tv-programma’s

Videma zorgt ervoor dat je eerlijk betaald wordt als jouw tv-programma’s in een zakelijke omgeving worden vertoond. Denk aan een kookprogramma in een keukenwinkel, sportwedstrijden in een café of hotelgasten die tv kijken op hun kamer.  Dit zijn vormen van openbaarmaking die niet zomaar zijn toegestaan. Op grond van de Nederlandse auteurswet beschikt de maker van een tv-programma, jij dus, over een exclusief recht tot openbaarmaking. Zonder jouw toestemming mogen bedrijven en instellingen niet zomaar jouw tv-programma’s uitzenden.

Wat doet Videma?

De rechthebbenden hebben gezamenlijk Videma opgericht om de toestemming voor zakelijk tv-gebruik te regelen. Dit doen we door in gesprek te gaan met verschillende bedrijfssectoren zoals hotels, ziekenhuizen, sportclubs en recreatiebedrijven. We zijn de schakel tussen jou als rechthebbende en de verschillende doelgroepen die tv-programma’s willen vertonen. We voeren controles uit, regelen de afgifte van licenties en verzorgen de afdracht van royalty’s.

Uitkering van royalty’s

De vergoedingen die we incasseren keren we, onder aftrek van de kosten van uitvoering, uit aan jou als rechthebbende. Dit doen we volgens de in de repartitiereglementen vastgelegde procedures.

Als rechthebbende kan je via een uniek online claimsysteem, je programma’s claimen. De gegevens in dit systeem worden verzameld door Stichting Servicebureau Filmrechten (SBF). Van de programma’s die je vervolgens claimt worden de royalty’s automatisch uitbetaald. De afgelopen jaren hebben we meer dan 95% van de aan tv-programma’s toegewezen royalty’s uitgekeerd aan de rechthebbenden. Sommige titels hebben weinig waarde en van sommige programma’s is de rechthebbende niet bekend, waardoor er geen uitkering heeft plaatsgevonden.

Ben je een rechthebbende van televisieprogramma’s die zijn uitgezonden op door Videma vertegenwoordigde zenders en ben je nog niet bij Videma aangesloten dan verzoeken wij je contact met ons op te nemen. In dit overzicht vind je een lijst van titels waarvan Videma op zoek is naar de auteursrechthebbende(n).

Contact

Ben je producent en ontvang je nog geen royalty's als jouw programma’s aan derden worden vertoond? Neem dan contact met ons op zodat we je als rechthebbende kunnen aanmelden. Dit kan per e-mail of via de post:

Stichting Videma
Papland 19e
4206 CK Gorinchem
rightholder@videma.nl

We zijn actief op zoek naar de voor ons nog onbekende rechthebbenden voor de programma’s in deze lijst.

Toezicht door rechthebbenden

Vanzelfsprekend worden onze activiteiten gecontroleerd door de rechthebbenden, zij hebben zitting in de Commissie van Rechthebbenden (CvR). In de CvR zijn binnen- en buitenlandse organisaties van auteursrechthebbenden vertegenwoordigd. De CvR bestaat uit afgevaardigden van:

 • Stichting Nederlandse Publieke Omroep (NPO)
 • Vereniging Commerciële Omroepen NL (VCO)
 • Vereniging van Nederlandse Content Producenten (NCP)
 • Stichting tot Exploitatie van kabeltelevisierechten op Audiovisueel Materiaal (Sekam)
 • Eredivisie Media & Marketing CV (EMM)
 • NVPI Audio: namens muziekmaatschappijen (ivm videoclips)
 • Fintage Audiovisual Rights B.V.
 • Independent Film & Television Alliance (IFTA)
 • Motion Picture Association (MPA)
 • Compact Media Group Ltd.
 • AGICOA