Lees hier meer informatie over het EK voetbal 2024

EK Voetbal

Het EK voetbal staat weer voor de deur. 

Voor het vertonen van televisiebeelden, daaronder valt ook het vertonen van één of meerdere wedstrijden van het EK voetbal, heb je een licentie van Videma nodig.

De NOS en NPO hebben na overleg met Videma besloten om de vergoedingen voor het EK 2024 fors te verlagen. De nieuwe tarieven zijn gebaseerd op het niveau van 2014, gecorrigeerd met jaarlijkse indexering van de afgelopen tien jaar, wat resulteert in een verlaging van de evenemententarieven van ruim 75% op het huidige tarief.

Deze nieuwe vergoedingen gelden met terugwerkende kracht voor de gehele duur van het EK. Ondernemers, bedrijven en instellingen die al een evenementenlicentie hebben aangeschaft, worden gecompenseerd. Zij hoeven hiervoor zelf niets te doen, Videma neemt hierover contact met hen op.

In de afgelopen tien jaar zijn de vergoedingen gestegen door jaarlijkse prijsindexeringen en incidentele verhogingen. Partijen realiseren zich dat dit tot een forse stijging van de tarieven voor evenementenlicenties heeft geleid en hebben daarom besloten om deze tarieven bij te stellen naar het tarief van 2014, met de jaarlijkse prijsindexering.  

Lees hierover meer op de website van de NOS.

Tarieven EK 2024

Maximaal aantal kijkers Tarief (excl. btw) per wedstrijd
50 € 38,46
100 € 76,92
250 € 192,30
500 € 384,60
1.000 € 769,20
2.500 € 1.923,00
5.000 € 3.846,00
10.000 € 7.692,00

Bij meer dan 10.000 kijkers is er een korting van toepassing. Neem voor informatie hierover contact op met Videma.

Videma en KHN hebben een constructief overleg gevoerd ten aanzien van de ontstane discussie rondom het vertonen van wedstrijden van het EK voetbal op het terras. Videma en KHN hebben daarvoor een oplossing gevonden die niet alleen recht doet aan de belangen van zowel betalingsplichtigen als de rechthebbenden maar ook in lijn is met hoe de afgelopen jaren in vergelijkbare situaties is gehandeld.

In veel gevallen vallen deze vertoningen onder de door jou gesloten doelgroep licentie. Stel je hebt een café en je gaat in je café voetbalwedstrijden vertonen, dan volstaat een cafélicentie. Er zijn ook situaties denkbaar waarbij de afgesloten doelgroep licentie niet volstaat.

Veel ondernemers vertonen de wedstrijden ook buiten het café, bijvoorbeeld op het terras van hun zaak. Onder bepaalde voorwaarden vallen deze vertoningen ook onder de gesloten doelgroep licentie:

 • het terras heeft een oppervlakte niet groter dan de oppervlakte waarvoor de cafélicentie is afgegeven;
 • de televisieschermen zijn ‘naar binnen’ gericht waardoor mensen van buitenaf (die zich niet op het terras bevinden) de beelden niet kunnen zien.

Als de oppervlakte van het terras groter is dan oppervlakte van de cafélicentie dien je een aanvullende licentie af te sluiten voor het meerdere. Stel dat je cafélicentie is afgegeven voor een vertoningsoppervlakte van 50 m2 en het terras 100 m2 groot is, dan heb je een (aanvullende) cafélicentie nodig voor de extra 50 m2. Ook hierbij geldt de voorwaarde dat de televisieschermen ‘naar binnen’ gericht zijn.

In de situatie dat de televisieschermen niet (alleen) naar binnen gericht zijn en ook voorbijgangers/omstanders de beelden kunnen zien, heb je een evenementenlicentie nodig.

Ga je een voetbalwedstrijd vertonen in bijvoorbeeld een zaal of tent, op een plein, in een park, in een bioscoop/theater of op een festivalterrein (al dan niet zelf of samen met collega kroegen georganiseerd), dan heb je een evenementenlicentie nodig. Onder een evenement verstaan wij in dit kader: een (meestal) aangekondigde en georganiseerde gebeurtenis met een vaste begin- of einddatum. De gebeurtenis is gratis of middels entreegeld te bezoeken en soms in besloten vorm. Voor het evenementmatig vertonen van het EK Voetbal zijn aanvullende voorwaarden van toepassing. Bekijk deze aanvullende voorwaarden goed voordat je gaat beginnen met de organisatie van je evenement!

Je zorgt zelf voor de juiste opgave en een correcte registratie. Ondanks dat een wedstrijd inclusief voor- en nabeschouwing langer duurt, wordt het tarief van 2 uur toegepast. Je kunt de televisie dus al ruim voor de aanvang van de wedstrijd aanzetten en ook na de wedstrijd genieten van de nabeschouwing.

 

Voetbal

Ben je eruit welke licentie jij nodig hebt? Vraag je licentie dan aan. De volgende gegevens hebben wij nodig hebben om voor jou de juiste licentie te kunnen opmaken:

 • Naam en (post)adres van je bedrijf
 • Naam en telefoonnummer contactpersoon
 • KVK nummer
 • Emailadres waarop je de factuur wil ontvangen
 • Ingangsdatum van de licentie
 • Adres en naam van de vertoningslocatie (indien je een evenementenlicentie nodig hebt)
 • De gebruiksparameters voor jouw licentie:
  • Als je een reguliere cafélicentie aanvraagt met een aanvullende licentie voor vertoning op je terras, geef dan de vertoningsoppervlakte van je café en de oppervlakte van je terras door
  • Vraag je in aanvulling op je bestaande cafélicentie een licentie aan voor vertoning op je terras, dan hebben we de oppervlakte van je terras nodig om de licentie in orde te maken
 • Vraag je een evenementenlicentie aan? Geef dan direct in je aanvraag akkoord op de aanvullende voorwaarden.
 • Aanvragen voor reguliere en aanvullende licenties stuur je naar info@videma.nl en evenementenlicenties kun je aanvragen via evenementen@videma.nl.

Als je vragen hebt, kun je contact met ons opnemen.

Tips nodig voor het organiseren van jouw EK evenement?

Wij hebben een aantal tips op een rij gezet voor je!

Bekijk onze tips
Snel & eenvoudig geregeld

Snel & eenvoudig geregeld

Korting voor leden van brancheorganisaties

Korting voor leden van brancheorganisaties

Lid van Voi©e

Lid van Voi©e

Veelgestelde vragen

Hieronder zie je de meest gestelde vragen.

Wanneer heb ik een evenementenlicentie nodig?

Onder een evenement verstaan wij: Een (meestal) aangekondigde en georganiseerde gebeurtenis met een vaste begin- of einddatum. De gebeurtenis is gratis of middels entreegeld te bezoeken en soms in besloten vorm.

Met name tijdens grote evenementen (zoals sportwedstrijden of het Songfestival etc.) worden veel vertoningen georganiseerd. Denk bijvoorbeeld aan het vertonen in een bioscoop, stadion of op een plein. Twijfel je of jouw vertoning binnen de reguliere licentie of een evenementenlicentie valt? Neem dan contact met ons op. Vraag de licentie ruim op tijd aan.

Ik betaal al aan Buma en/of Sena, is dat niet hetzelfde als Videma?

Nee. Buma en Sena verlenen licenties om muziek af te spelen in bijvoorbeeld een winkel of café. Videma verleent licenties voor het vertonen van tv-programma’s.

Voert Videma ook controle uit?

Ja, dat wordt ook van ons verwacht door de rechthebbenden die wij vertegenwoordigen.

Naar alle veelgestelde vragen