Met recht in beeld

Videma is een collectieve beheersorganisatie die zich sinds 2000 heeft gespecialiseerd in het bewaken en beschikbaar maken van vertoningsrechten op tv-beelden. Voor onze klanten (bedrijven en instellingen) organiseren wij het zo eenvoudig mogelijk: de licentie geeft auteursrechtelijke toestemming voor het zakelijk gebruik van een compleet pakket tv-programma's op de belangrijkste publieke en commerciële zenders.

De Videma licentie komt tegemoet aan de behoefte van zakelijke tv-gebruikers om zoveel mogelijk rechten te bundelen, en daarmee de administratieve lasten tot een minimum te beperken.

Als intermediair streeft Videma naar evenwicht in de belangen van gebruikers enerzijds en rechthebbenden anderzijds. Voor gebruikers vertaalt zich dat onder meer in voortdurend overleg met brancheorganisaties over de wijze van uitvoering en makkelijke en duidelijke maatwerkregelingen, met herkenbare en werkbare criteria.

Videma is aangesloten bij VOI©E, Federatie Auteursrechtbelangen en BREIN.

VOI©E is de in 2008 opgerichte branchevereniging voor collectieve beheersorganisaties (w.o. Buma en Sena) die auteursrechten en naburige rechten innen en verdelen.

De Federatie Auteursrechtbelangen is het nieuwe samenwerkingsverband tussen het Platform Makers, het Platform Creatieve Media Industrie en VOI©E. Elk van de platforms stelt autonoom het beleid vast voor het eigen specifieke werkterrein. In de Federatie vindt overleg plaats over afstemming en eventueel gezamenlijk optreden. Daarnaast rekent de Federatie voorlichting en promotie over het auteursrecht tot haar taak. De Federatie is een stichting met een onafhankelijk voorzitter.

BREIN is een samenwerkingsverband dat ten doel heeft de criminaliteit met audiocassettes, CD's, videocassettes, DVD's en CD-rom's met entertainment software te bestrijden. BREIN heeft een speciale brochure uitgebracht die uitleg geeft over de gevolgen van het vertonen zonder toestemming.

Sinds augustus 2011 beschikt Videma over het keurmerkcertificaat voor collectieve beheersorganisaties, toegekend door brancheorganisatie VOI©E.

Overheidstoezicht

Sinds 1 juli 2013 valt Videma net als de andere organisaties die zich bezig houden met collectief beheer onder overheidstoezicht. U kunt hierover meer lezen op de website van het College van Toezicht Auteursrechten.

Stichting Videma
Papland 19e
4206 CK Gorinchem

T: 0183 - 583 000
E: info@videma.nl

 

Bereikbaar

Maandag t/m donderdag: 
09:00 - 16:00 uur

Vrijdag:
09:00 - 15:00 uur