De Videma-licentie

Er zijn verschillende soorten tv-programma’s die meerwaarde bieden binnen een bedrijf of instelling. Bijvoorbeeld: sportuitzendingen, (soap-)series, documentaires of spelprogramma's. Alles wat op tv wordt uitgezonden, is ooit gemaakt en heeft een rechthebbende. Deze rechthebbende heeft volgens de Auteurswet het exclusieve recht op openbaarmaking. Hij kan aan een derde toestemming geven voor openbaarmaking en in ruil daarvoor een vergoeding vragen.

Het is voor u ondoenlijk van elk programma steeds de juiste rechthebbende te achterhalen: het gaat immers om tienduizenden uitzendingen die eigendom zijn van duizenden rechthebbenden die over de gehele wereld gevestigd zijn.

Met een licentie van Videma lost u dit probleem op. Videma fungeert als een intermediair: u krijgt de noodzakelijke toestemming voor het vertonen en de vergoeding die u betaalt komt, via Videma, terecht bij de rechthebbenden. De uitvoering wordt zo via één loket gebundeld. Met uitzondering van de muziekrechten kunt u dus in één keer alle rechten voor het vertonen van tv-programma’s afhandelen.

Naast het verwerken van binnenkomende aanvragen, neemt Videma natuurlijk ook zelf het initiatief om vertoners te informeren over eventuele verplichtingen. Dat gebeurt zoveel mogelijk in samenwerking met brancheorganisaties.

Praktische informatie over de licentie vindt u hier.