Licentievoorwaarden

Aanpassing licentievoorwaarden per 1 januari 2019

Met ingang van 1 januari 2019 zijn de licentievoorwaarden van Videma gewijzigd. Deze wijziging houdt verband met het feit dat Videma met ingang van 1 januari 2019 namens Lira, Vevam en Norma de nieuwe wettelijke Proportionele Billijke Vergoeding incasseert.

Het College van Toezicht Collectieve Beheersorganisaties Auteurs- en naburige rechten (CvTA) heeft op 16 april 2019 ingestemd met de aangepaste licentievoorwaarden.

U kunt de gewijzigde licentievoorwaarden hier downloaden.