Licentievoorwaarden

Videma hanteert bij het verstrekken van licenties voorwaarden, welke zijn goedgekeurd door het Collega van Toezicht Collectieve Beheersorganisaties Auteurs- en Naburige rechten (CvTA). U kunt de op dit moment geldende licentievoorwaarden hier downloaden.

Met ingang van 1 januari 2024 zijn de licentievoorwaarden, onder voorbehoud van goedkeuring door het CvTA, gewijzigd. De dan geldende licentievoorwaarden kunt u hier downloaden.