Licentievoorwaarden

De licentievoorwaarden van Videma wijzigen per 1 januari 2017. De gewijzigde licentievoorwaarden zijn op 21 december 2016 door het CvTA goedgekeurd. U vindt de gewijzigde voorwaarden hier.

Belangrijk: De inhoud van uw licentie, de licentievergoeding en de betalingsvoorwaarden zijn niet gewijzigd.

De voorwaarden zijn verduidelijkt. De belangrijkste aanpassingen kunt u hier nalezen.

Loskoppeling Videma en FilmService

Videma heeft een samenwerking met FilmService op grond waarvan zij namens FilmService licentienemers toestemming voor de vertoning van videofilms kan verlenen in combinatie met de toestemming voor televisieprogramma’s. In verband met een wijziging in de bedrijfsstructuur van Videma is besloten de activiteiten van Videma en FilmService los te koppelen. Dit betekent dat voor licentienemers die een gecombineerde licentie hebben (Videma én FilmService) nu zowel de licentievoorwaarden van Videma als de licentievoorwaarden van FilmService van toepassing zijn. Inhoudelijk brengt dit geen wijzigingen voor licentienemers met zich mee.

Update definities en verduidelijking werkwijze Videma

Videma heeft de definities in haar voorwaarden iets aangepast om deze technologieneutraler te maken en daardoor beter te laten aansluiten op moderne communicatiemogelijkheden (voorbeeld: het vertonen van een livestream via de website van een omroep). Daarnaast zijn er een paar verduidelijkingen opgenomen over de werkwijze van Videma, bijvoorbeeld over wanneer de licentienemer aan Videma moet melden dat er een wijziging in gebruik zal plaatsvinden en over het vervallen van kortingen bij niet-tijdige betaling.

Versterking controle- en handhavingsmogelijkheden bij onjuiste opgave en niet-betaling

Om de controlemogelijkheden van Videma bij een vermoeden van onjuiste opgave (bijvoorbeeld als de opgave strijdig is met informatie op de website van de licentienemer) te verbeteren, is aan artikel 7.4 (nieuw) toegevoegd dat een Videma controleur de mogelijkheid moet hebben om ter bewijs van inbreuk foto’s te maken van apparatuur en aansluitingen (voorbeeld: de controleur ziet in een hotel kamers met televisieaansluitingen en schermen die niet op de licentie staan en maakt daar een foto van ter bewijs). Daarnaast is opgenomen dat licentienemers die niet of te laat betalen de wettelijke handelsrente verschuldigd zijn (in plaats van een eerder gehanteerd percentage van 1%). Deze bepalingen hebben dus alleen gevolgen voor licentienemers die onjuiste opgave hebben gedaan of niet op tijd betalen.