Rechthebbenden

Bent u een (auteurs)rechthebbende op tv-producties? Dan heeft u baat bij een optimale bescherming en uitoefening van de rechten die u zijn toegekend. Voor tv-makers bestaan er in Nederland verschillende mogelijkheden voor de uitoefening van rechten, denk aan uitzendrechten, kabelrechten en thuiskopierechten.

Videma verzorgt uw rechten in het geval tv-programma's ‘buitenshuis’ worden vertoond. Wij richten ons op het zakelijk gebruik van tv, in bedrijven en instellingen. Bijvoorbeeld in een winkel, waar de hele dag een muziekzender opstaat, om de gewenste sfeer te creëren. Of in een hotel, dat het tv-signaal binnenkrijgt en dat vervolgens doorgeeft via een intern kabelnet. Dit zijn vormen van openbaarmaking die niet zomaar zijn toegestaan. Op grond van het Nederlandse intellectuele eigendomsrecht beschikt de maker van een tv-programma, u dus, over een exclusief recht tot openbaarmaking. En dus kunt alleen u anderen hiervoor toestemming geven, en in ruil daarvoor een (redelijke) vergoeding vragen.

Videma is aangewezen voor deze rechtenuitoefening namens de gezamenlijke rechthebbenden op te treden, door in overleg te treden met gebruikersgroepen. Dat zijn onder meer horecagelegenheden, fitnessbedrijven, detailhandel, sportkantines, ziekenhuizen, recreatiebedrijven en jongerencentra. Videma fungeert als de schakel tussen gebruikers en rechthebbenden. Enerzijds verzorgen wij de afgifte van licenties en de incasso van vergoedingen, anderzijds de rapportage en afdracht van royalty’s.

Belangrijke informatie